kronikk

Rotenon har store virkninger på miljøet

Bruk av rotenon i ferskvann er miljøkriminalitet og må stoppes. Jeg er oppriktig lei meg for at jeg gikk god for det første eksperimentet.

Uønsket: Død gjedde og mort langs nord- og østsiden av Lianvatnet etter rotenonbehandling i 2016. Fiskeforvaltningen har laget svarteliste over uønskede fiskearter uten faglig begrunnelse, skriver kronikkforfatteren.Bård Sande  Foto: Bård Sande

Som fagansvarlig kontorsjef for ferskvannsfisken i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (nå Miljødirektoratet) tidlig på 1980-tallet, var fiskeutsettinger og bruk av rotenon til utryddelse av lakseparasitten, vanskelige temaer for forvaltningen. Etter påtrykk fra fiskeforvaltere hos fylkesmannen, gikk jeg motvillig med på et forsøksprosjekt med rotenon i ei lita elv Vikja i Sogn. Dette har senere tatt av og fått store konsekvenser for miljøet. Hvorfor må enkelte ferskvannsfisk utryddes med rotenon?