Kronikk

Et nytt, kreativt kraftsentrum

KAM-senteret: en nasjonal investering i fremtidens kompetansebehov.

KAM-senter: Vinner av idékonkurransen for ny campus, «Veienvidere», tenker seg bygging i Elgeseter park og på parksiden langs Klæbuveien. 

Saken oppdateres.

Å blande kunst inn i naturvitenskapen er en ny trend for å sprenge kunnskapens rammer og skape ny kreativitet. Vi står foran en unik mulighet om å få til en slik samling av kunstneriske og teknologiske kunnskapsmiljøer. Og det på en måte som gir Norge et konkurransefortrinn på den internasjonale arenaen.

Det handler om å gjøre to smarte trekk nå når om lag halvparten av Norges største universitet, NTNU, skal flyttes til en felles campus i Trondheim. Det ene er å plassere de skapende og kunstneriske disiplinene i ett samlet miljø. Det andre er å koble dette sammen med NTNUs teknologiske spydspisser og byens befolkning.

De forestående flyttingene av NTNUs enheter i Trondheim gir oss nå denne spesielle anledningen til å tilføre hele Norge et nytt, kreativt kraftsentrum.

Klynger brukes for å bygge sterke nærings- og fagmiljøer. Et velkjent eksempel er Silicon Valley, den internasjonale trykkokeren for digital innovasjon. Et lokalt eksempel i Trondheim er Medisinsk-tekniskforskningssenter i Trondheim, som inkluderer nobelprisvinnerne Moser og Moser. En av de sentrale ideene for NTNUs campusutvikling er nettopp å skape strategiske kombinasjoner i tverrfaglige klynger som kan gi enda flere slike resultater.

Med samlingen av NTNU i Trondheim kan klyngeeffekten utnyttes ved å plassere sammen kreative fagmiljøer som kunst, musikk, arkitektur og design – for så å realisere potensialet som ligger i å blande kunst og naturvitenskap.

NTNU og Trondheim har allerede noen av Norges største og ledende miljøer innen kunst, arkitektur, design og musikk, med over 2000 studenter og ansatte. Nå er disse spredd, til dels i lite hensiktsmessige lokaler. I den forestående flyttingen kan man sørge for at disse kreative kunnskapsmiljøene blir samboere.

Les også: Men NTNU får neppe alle ønsker oppfylt


Dette er fagmiljø med bredde og tyngde nok til å designe fremtidens relasjon mellom menneske og teknologi, utdanne topputøvere innen jazz og klassisk musikk, og bidra til nullutslippssamfunnet med bærekraftig arkitektur og byplanlegging.

Ved NTNU har vi jobbet med denne ideen i ti år med arbeidstittelen KAM-senteret for Kunst, Arkitektur og Musikk. Dette kan bli en trykkoker for ny kunnskapsutvikling. Dette kan også bli universitetets og byens storstue i samspill med Studentersamfundet, der fagmiljøene og befolkningen møtes.

Den nye sentrumsnære campusen skal konsentreres rundt NTNUs eksisterende campus på Gløshaugen og Øya, en spasertur fra sentrum og Nidarosdomen.

Opptatt av debatt? Les også: De planlagte døgnhvileplassene ved Klettkrysset må opprettholdes



Dette blir et av Norges største byggeprosjekter. Hensikten er å samle de 40 000 studenter og ansatte universitetet har i Trondheim. Prosjektet er så omfattende at løsningene vil avgjøre hvordan både NTNU og Trondheim utvikler seg for all fremtid.

Endringskraften i å samle universitetet i en konsentrert campus gir muligheter for mange nye koblinger mellom fagmiljø. En samling av kreative disipliner vil være en lavthengende frukt i denne sammenhengen.

Dette gir også vesentlige effektiviseringer sammenlignet med dagens spredte løsninger. Dagens spredte løsninger i uegnede lokaler fordelt på mange leiekontrakter medfører en god del dublering av kostbar infrastruktur som verksteder, studioer og laboratorier. Samling i ett senter vil kunne gi høyere utnyttelse av felles infrastruktur og økt kvalitet i form av intensivert faglig samarbeid.

Så er det koblingen mellom naturvitenskap og kunst, i vid forstand. Fremtidens utfordringer løses med tverrfaglighet. Dette er den bærende ideen bak regjeringens beslutning om å samle NTNU i Trondheim på én campus.

Trendanalyser og internasjonale utviklingstrekk, som World Economic Forum’s Job Future i 2016, viser at verdens kompetansebehov i 2020 vil bli preget av «kompleks problemløsing, kritisk tenkning og kreativitet». Verdensledende universiteter som MiT, Stanford og Aalto etablerer sentre som kombinerer design, kunst, humaniora, teknologi og naturvitenskap.

Mer debatt: Skoleforestillinger er jentenes arena. Som guttemamma har jeg i seks år sett mine sønner stå som «fyllmasse» i bakgrunnen


Kunstnere inviteres inn i naturvitenskapen for å flytte grenser. CERN (European Organization for Nuclear Research) i Sveits har siden 2011 latt kunstnere hospitere i programmet Arts@CERN for å bidra til ny kreativitet og tankesprengende forskning.

NTNU har nylig etablert ARTEC (Art & Technology) for å skape ny kunnskap i spenningsfeltet mellom kunst og vitenskap.

Og nå oppstår denne muligheten også her i Norge til å få en spydspiss i koblingen kunst, teknologi og naturvitenskap.

I internasjonal sammenheng ligger Trøndelag allerede høyt oppe i rangeringen av innovative regioner, en formidabel 16. plass blant Europas 220 regioner. KAM-senteret vil bli et nytt tilskudd i maskineriet for ny kunnskapsutvikling og innovasjon i Trøndelag.


Planlagt med kløkt og fremtidsblikk vil NTNUs nye campus bli et nasjonalt bidrag til omstillingen til et bærekraftig globalt samfunn.

Et universitet som svarer på verdens kompetansebehov for kompleks problemløsing, kritisk tenkning og kreativitet.


Hør våre kommentatorer og gjest John Arne Moen snakke om Trøndelag, Ap, Midtnytt-bråk og #metoo

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå