Kronikk

Unge med erfaring fra barnevernet må følges opp

En nedskjæring på Gartnerhaugen kan føre til at ungdommer med barnevernserfaring i Trondheim kommune får et dårligere tilbud.

Sliter som voksne: Mange av ungdommene som går ut av barnevernet opplever en brå overgang til voksenlivet, hvor de opplever at de blir overlatt til seg selv i en vanskelig periode av livet, skriver kronikkforfatteren.  Foto: Sara Johannessen, NTB Scanpix

Det er planlagt store nedskjæringer ved Gartnerhaugen barnevernstiltak i 2018. Noe av nedskjæringen begrunnes med at bofellesskapet (og dermed døgndriften) skal avvikles fra 1.7.2018 og at antall årsverk skal reduseres fra 23 til ca. 15. Gartnerhaugen er et barnevernstiltak som jobber med ungdom i alderen 14–23 år, og de har hatt oppfølging av ungdom i overgangen til voksenlivet som ett av sine hovedfelt.