Kronikk

Slik hjelper vi barn av psykisk syke foreldre

Som helsepersonell for syke voksne kjenner vi oss ikke igjen i påstanden om at vi driver et «foreldrevern», med bruk av taushetsplikt som begrunnelse for å ikke informere eller ivareta syke foreldres barn.

Artikkelforfatterne har god erfaring fra barnehager og skoler der de har sett at barna får ekstra støtte som følge av at foreldre ønsker å informere om egen sykdom. 

Som barneansvarlige i Psykisk helsevern leser vi med interesse kronikken «Gjør vi barna syke av hensyn til foreldrene?» 26.01.18. Tre helsesøstre uttrykker bekymring for at barn som lever med syke foreldre og medfølgende vanskeligheter hjemme, ikke fanges opp og hjelpes slik de skal. De frykter at taushetsplikten helsepersonell som behandler syke voksne er underlagt, holdes høyere enn plikten til å hjelpe barna og fungerer som et «foreldrevern» – til skade for barnas psykiske helse og utvikling.