Kronikk

Illusjonen om den gylne fortiden

Minner knyttet til negative følelser i fortiden svekker seg mye raskere enn minner knyttet til positive følelser.

«Det er nemlig ikke tilfeldig hva vi husker, hvor godt vi husker ulike ting eller hvilke følelser vi knytter til minnene våre om fortiden. (...) I virkeligheten var selvsagt ikke alt så rosenrødt på 60-tallet» skriver kronikkforfatteren. Bildet er tatt i Kongens gate i 1962. 

Ett fellestrekk som mange konservative bevegelser har, er en idé om en gyllen fortid – en fortid da det meste var bedre – gjerne et mer eller mindre eksplisitt tilbakeblikk mot tradisjonelle kjønnsroller og familieforhold, klassestrukturer og religiøse tradisjoner i en mer etnisk ren nasjonalstat.