kronikk

Vi trenger nye regler for genmodifisering

Dagens lovverk er ikke tilpasset ny genteknologi. Bioteknologirådet inviterer til debattmøter om nye regler landet rundt.

Nye regler: Flertallet i Bioteknologirådet foreslår å nivådele kravet til godkjenning av genmodifisering. Et mindretall mener at vi prinsipielt bør beholde dagens GMO-regulering.   Foto: Illustrasjon: Bioteknologinemnda

Før vi oversender våre anbefalinger til regjeringen i løpet av 2018, ønsker Bioteknologirådet å høre hva andre mener. Vi inviterer derfor til bred samfunnsdialog, blant annet gjennom en rekke åpne debattmøter i løpet av våren. Vil du vite mer, eller har synspunkter du vil fremme? Møt opp på Samfundet i Trondheim i kveld.