Kronikk

Kulturen trenger ikke frykte fylkeskommunen

Selvsagt kan nasjonal kulturpolitikk utøves andre steder enn i hovedstaden.

Et ekspertutvalg foreslår at fylkeskommunene skal overta ansvaret for en rekke kulturinstitusjoner i regionene, blant annet Trøndelag Teater, her med Klaus Sonstad og Josefine Frida Pettersen i forestillingen «Robin Hood - Rai Rai i Sherwoodskogen». 

Terje Eidsvåg skriver i en kommentar i Adresseavisen 15. februar om ekspertutvalgets forslag om å overføre ansvaret for en rekke kulturinstitusjoner i regionene til (de nye) fylkeskommunene. Han mener at fylkeskommunene ikke kan ivareta et godt kunst- og kulturfaglig ansvar for de profesjonelle kulturinstitusjonene i regionen. Dette gjelder bl.a. Trondheim Symfoniorkester, Trøndelag Teater og de konsoliderte museene (Stiklestad Nasjonale kultursenter, Museet Midt og Museene i Sør-Trøndelag). Alle kulturinstitusjoner regionen er stolte av og som er spydspisser i kunst- og kulturlivet regionalt og nasjonalt.