Kronikk

Kjære Erna, vi inviterer deg hit til skolen vår

Åpent brev til statsminister Erna Solberg fra elevene ved Thora Storm videregående skole.

Elevrådet ved Thora Storm videregående skole. Foran: Sigurd Lysne (t.v.) og Omar Elfarhe. Midten: Ulrik Adolfsen, Mona Elfareh og Ava Montazeri (t.h.). Bak: Maja Ratchje og Adrian Hassel Olsen. 

Saken oppdateres.

Kjære Erna.

Som du sikkert vet fikk Taibeh Abbasi og hennes familie i forrige uke beskjed fra Utlendingsnemnda (UNE) om at omgjøringsbegjæringa på utsendelsesvedtaket ikke tas til følge og at familien må reise til Afghanistan innen 11. mars.

Vår medelev Taibeh har nå vært i Norge i 6 år. På denne tiden har hun gjennomført norsk ungdomsskole og er snart ferdig med videregående skole.

Om tre måneder skulle hun tatt eksamen på Thora Storm videregående skole, og etter alt å dømme ville hun gått ut med et glimrende vitnemål.

Taibehs mål er å komme inn på legestudiet, noe som for henne er en absolutt realistisk målsetting. Det er vanskelig å forestille seg hvilken knallhard innsats som ligger bak det å tilpasse seg forholdene i en helt annerledes kultur, lære seg et nytt språk og gjennomføre skolegangen på en slik måte som Taibeh har gjort. Nå ser det ut til at dette har vært til ingen nytte.

Les også denne kronikken: Sendes ut av innvandringsregulerende hensyn


Taibehs bror, Eshan, er i lignende situasjon, i og med at han går i 10. klasse på Rosenborg ungdomsskole og kun har tre måneder igjen til han skulle fått vitnemål herfra.

Konsekvensene av UNEs vedtak er grusomme. I stedet for å få fullført skolegangen her i Norge sendes nå Taibeh og hennes brødre til Afghanistan, landet hennes foreldre flyktet fra før Taibeh ble født. Et land de aldri har vært i og ikke har nettverk eller noen som helst tilknytning til. Et land rammet av krig og terror og som av fagfolk betegnes som verdens farligste. Et land der spesielt jenter praktisk talt er uten rettigheter og utdannelsen deres er svært lite verdt.

Siden vi vet at du er en ivrig forkjemper for kvinners rettigheter og utdanning synes vi det er merkelig at du eventuelt kan forsvare vedtaket som vi oppfatter som et spesielt kvinnefiendtlig.

Les også: Ber Erna vise hva hun står for


Det vi reagerer mest på, og som virkelig er oppsiktsvekkende ved avslaget på omgjøringsbegjæringen, er UNEs argumentasjon.

Avslaget begrunnes med spekulasjoner om at familien under visse forutsetninger kanskje kan klare seg brukbart i Afghanistan. De mener vel at familiens muligheter for å overleve i landet er forholdsvis store. Det kan vel godt hende de har rett i det, men uansett har man i praksis ødelagt disse unge menneskenes liv.

UNE sier selv i begrunnelsen at det i denne saken foreligger sterke menneskelige hensyn. Imidlertid argumenteres det med at i dette tilfellet må menneskelige hensyn vike for de «innvandringspolitiske»(!). Dette svært upresise begrepet brukes altså som argument for at vår hardtarbeidende medelev skal få sitt liv ødelagt.

Opptatt av debatt? Les også: Det er underlig at legene som roper høyt over sprengt fastlegeordning, har all verdens tid til gravide?


Vi har hatt samfunnsfag på skolen og vi forstår at innvandringspolitikk er vanskelig. Men at menneskelige hensyn skal vike for noe som helst blir for oss helt feil, uansett hvilken sak det er snakk om.

Menneskelige hensyn må alltid telle mest – lettvint argumentasjon rundt ulne politiske begreper kan aldri rettferdiggjøre det å ødelegge unge menneskers liv. Vi kan ikke forstå at du og din regjering kan stå inne for en slik inhuman og urettferdig behandling av mennesker.

I den generelle innvandringsdebatten er det ofte diskusjon rundt norske verdier og mange mener at norske verdier trues av stor innvandring. For oss handler norske verdier om viktige ting som frihet, demokrati, inkludering, medmenneskelighet og respekt for menneskeverd og menneskerettigheter. UNEs lettvinte argumentasjon i denne saken går i realiteten ut på å redusere betydningen av disse verdiene. Vi tror dette gir næring til holdningene i høyreekstreme miljøer som vi ser får flere og flere tilhengere, også i Norge. At våre egne myndigheter bidrar til dette, gjør oss ikke akkurat stolt av å være norsk. Som representanter for ungdom i Norge i dag vil vi uttrykke stor bekymring for denne utviklinga.

Mer debatt: Folkehøgskole hentet politiet, en advarsel kunne vært nok


Kjære Erna, elevene ved Thora Storm videregående skole vil ikke finne seg i at en medelev med bare tre måneder igjen til eksamen sendes ut av landet. Med lettvint argumentasjon som begrunnelse fra myndighetenes side fratas hun ikke bare muligheten til å fullføre skolen og få et vitnemål – hun får også hele livet sitt ødelagt.

Når UNE, selv etter alle argumentene som er ført for at Abbasifamilien skal få bli i Norge likevel gir avslag på omgjøringsbegjæring av utsendelsesvedtaket, kan det ikke være tvil om at det har gått prestisje i saken. Vi stiller et stort spørsmålstegn ved måten systemet fungerer på. Som øverste ansvarlig for norsk innvandringspolitikk forventer vi at du tar grep i denne og lignende saker der folkene i Utlendingsnemnda setter menneskelige hensyn til side.

Med dette vil vi invitere deg til skolen vår slik at du selv eventuelt kan forklare for Taibeh og de andre 800 elevene på Thora Storm videregående skole hvorfor «innvandringspolitiske hensyn» tilsier at det er nødvendig å sende henne og hennes lillebror til Afghanistan like før eksamen.


Hør våre kommentatorer snakke om Ap i trøbbel, høyt spill i rådhuset, Utøya-filmen og norsk humor

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå