Se, en sport uten statsorganisert doping

En av hovedforskjellene mellom elektronisk sport (e-sport) og konvensjonell sport, er at kvinner og menn kan konkurrere på like vilkår. En annen er at det ikke eksisterer statsorganisert doping.

Konurranse: Kronikk-forfatterne har som mål å arrangere en nasjonal konkurranse innen elektronisk sport av høy kvalitet i Trondheim allerede høsten 2018.  Foto: DJANSEZIAN KEVORK, Reuters

Oppspillet til denne kronikken er inspirert av Kjetil Kroksæters relativt progressive innlegg om e-sport i Adresseavisen 17.02.18.