Kronikk

Hvordan skal campus skape en bedre by?

Å samle NTNU i ett bycampus vil styrke universitetet og øke byens attraktivitet. Da må vi ta debatten om hva dette innebærer – før utbyggingstomter velges.

Campus: NTNU har sendt inn et planprogram til bygningsrådet som holder alle alternativer åpne til etter høringen. Vi ønsker rett og slett å ha en god debatt før det konkluderes. Mange av utbyggingstomtene som er utredet har store utfordringer. Negative konsekvenser må avveies mot hva universitetet og byen kan vinne ved å utvikle og bygge på de ulike tomtene som er vurdert, skriver kronikkforfatteren.   Foto: Morten Antonsen

Mye er sagt og skrevet om planleggingen av en samlet universitetscampus i Trondheim. Universitetet skal samles i sentrumsbydelen Elgeseter og skal ha urbane kvaliteter. Meningene er mange, og den mest engasjerte diskusjonen i media går på beliggenhet. Hvor skal vi bygge?