Kronikk

Hopp i havet, ungdommer

Vil dere utrydde sult, skape det grønne skiftet og bidra til økt verdiskaping i samfunnet? Da bør dere se mot havet når dere skal velge utdanning og fremtidig yrkeskarriere.

Utdanning: Kanskje du blir den som finner løsninger for å bli kvitt plastforspøling i havet? Fremtiden ligger i havet, mener kronikk-forfatterne som ber ungdom søke seg til utdanning som gjør at Norge kan beholde sin posisjon i havrommet.   Foto: LISE Åserud,NTB scanpix

Saken oppdateres.

Havet gir grunnlag for alt liv på jorda. Det er vår viktigste kilde til mat, oksygen, energi – i tillegg til å regulere klima. Havet har også alltid vært avgjørende for handel og transport; industrier som i all hovedsak fremdeles ledes og drives av menn. Her er derfor fem gode grunner til at ungdom, og særlig jenter, nå i vår bør velge utdanninger og yrker som er basert på havet:

1. Havet er et trygt valg for fremtiden. I Norge har vi alltid levd av og med havet, og det kommer vi til å fortsette med. Velstanden vi nyter godt av kommer i stor grad fra havet, i form av fiske, havbruk, båtbygging, shipping, olje og gass. Fremtidens velstand kommer i økende grad til å bli skapt med fornybare ressurser – men også de de vil komme fra havet.

Les også: Et klekkeri for nye næringer

2. Havet gir verden mat. Produksjon av sjømat er avgjørende hvis kloden skal kunne brødfø ni milliarder mennesker i 2050, for potensialet for mer matproduksjon på jorda er nemlig langt større i havet enn på land. Jordens overflate består av over to tredjedeler hav. Vi kan høste fra dette havet, men også da vil vi møte en begrensning: overfiske og uttømming av ressurser. Et svar på dette er marin matproduksjon, også kjent som oppdrett. Norge er allerede en ledende havbruksnasjon, og potensialet i næringen er lang fra uttømt: Vi kan produsere mer mat, mer bærekraftig og mer effektivt. Det er ikke bare laks vi kan eksportere til resten av verden, men også teknologi og kunnskap som vi utvikler i havbruksnæringen. På denne måten kan dere altså bidra til å øke verdens matproduksjon og redusere sult.

LES OGSÅ: I januar i år ble det laget en konseptvalgutredning for prosjektet, her ble det konkludert med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge det nye sentret.

3. Dere kan være med på skape det grønne skiftet. Vindkraft fra havet genererer allerede fornybar energi som erstatter fossile energikilder, og den vil erstatte enda mer etter hvert som teknologiutviklingen skyter fart. Marin bioteknologi anvendes allerede til å utvikle medisiner for mennesker og dyr, og vi har bare så vidt begynt å skrape i overflaten av det potensialet som finnes her. Den som går ned til, nedi og ut på havet vil finne utallige muligheter til å skape det grønne skiftet!

4. Innovasjon i verdensklasse. Norges største eksportnæringer er alle knyttet til havet. Norske selskap har utviklet og levert mat, energi, teknologi og tjenester av topp kvalitet og dermed skapt store verdier for landet. Kreative mennesker som brenner for å finne nye løsninger trenger vi flere av, og mulighetene er enorme. I Norge har vi komplette næringsklynger knyttet til havet, hvor man i tillegg til dyktige bedrifter finner utdanning, forskning- og utvikling, finansiering og gode markedsmuligheter. Stadig flere unge er i ferd med å realisere gründerdrømmen. Kanskje du blir den som finner løsninger for å bli kvitt plastforspøling i havet?

LES OGSÅ: Ocean Space Centre på være fremtidsrettet

5. Dere kan få jobbe i verdens beste infrastruktur for marin forskning og utvikling. Ja, vi sikter selvfølgelig til Ocean Space Center i Trondheim. For dette kommer til å bli realisert. Politikerne vil innse at Ocean Space Center er mye mer enn et trondheimsprosjekt, og at det vil komme hele landet til gode: verft på Sunnmøre, oljeklyngen på sørvestlandet, rederiene rundt Oslofjorden, fiskeflåten i Nord-Norge.

LES OGSÅ: Frykter renovering av det gamle

Ocean Space Center er en infrastruktur som Norge må ha for å beholde vår posisjon som ledende havnasjon. Politikerne kommer også til å innse at Ocean Space Center ikke bare vil bli et havromlaboratorium for forskning, men også for å bygge nye, blå bedrifter. De blå oppstartsbedriftene ønsker seg et Ocean Space Center vel så mye som forskerne, for de ser hvilken betydning det kan få. Verdensledende infrastruktur for forskning- og utvikling tiltrekker seg nemlig de aller beste forskerne og forretningsutviklerne, fra hele verden, og det er der kampen om fremtiden vil stå. Det blir en kamp om de beste hodene. Kina har innsett dette, Singapore likeså, og de har bestemt seg for å ta igjen Norges forsprang.

Norske politikere kommer derfor før eller senere, helst før, til å innse at det er ingen vei utenom: Skal vi konkurrere globalt, må vi investere for å opprettholde og videreutvikle havnasjonen Norge.

Her, i verdens beste havromlaboratorium, er fremtidens jobber for dere som vil være med å løse reelle utfordringer, med kunnskap som verktøy. Men da må dere som sagt gjøre bevisste og smarte valg. Se mot havet!

På forsiden nå