Kronikk

Er dagens russefeiring på feil kurs?

Vi er bekymret for at den røde horde ikke lenger skal være en horde, men skal bestå av eksklusive grupperinger som hver har sin egen sang, egen buss, egen uniformering.

"Medelever ekskluderes fra russegrupper fordi de ikke fremstår som vellykkede nok i sosiale medier eller ikke er pene nok" skriver kronikkforfatterne. 

Saken oppdateres.

Kjære Russ 2020. Dette er en oppfordring til deg.

Du har kanskje allerede begynt å tenke på å planlegge russetida di om to år.

Du ønsker å ha med deg minner for livet, morsomme fester og minneverdige opplevelser – alt dette feiret sammen med gode venner. Kanskje har dere allerede laget russegrupper sammen med de nærmeste vennene, og startet dugnader for å samle inn penger til russeklær, effekter og reiser til ett eller flere russetreff på Østlandet. For ikke å glemme den obligatoriske vinterturen til Åre.

Vi unner dere dette, men vil gjerne at dere skal stoppe opp og tenke en liten stund før dere fortsetter jaget etter den perfekte russetida.

Les også: Mammahjertet blør. Jeg ville mye heller hentet en full russegutt hjem klokka fire om natta enn å se han bøyd over pc-en på gutterommet


Vi vil gjerne dere skal tenke på at russetida skal være en tid hvor fellesskapet skal stå i fokus. Fellesskapet i en klasse og et kull, og ikke bare fellesskapet i en vennegjeng. Læringen i norsk skole skjer i et fellesskap av mennesker med forskjellig bakgrunn, forskjellig verdisyn, forskjellige preferanser, forskjellige meninger og forskjellige interesser. Det er viktige kjerneverdier i samfunnet vårt å kunne tolerere, inkludere og mestre meningsbryting. Læringen er altså ikke bare faglig, men skal også omfatte hvordan vi som mennesker skal forholde oss til og behandle andre.

Vi opplever at dere er flotte representanter for deres generasjon, og vi er stolte av samfunnsengasjementet dere viser. Russen stiller opp på innsamlingsaksjon for kreftsaken, dere organiserer demonstrasjoner og viser støtte når kompiser eller medelever står i fare for å bli utvist fra landet vårt. Dere gir dagsverk til ungdommer i andre land gjennom OD og dere er engasjert i elevdemokrati og rettferdighet på hver enkelt skole dere går på.


Nå ønsker vi at dere vender blikket innover. Det kan være lettere å kjempe for rettigheter og inkludering på generell basis eller for saker og mennesker som man har større avstand til, enn for de man sitter sammen med i klasserommet og er sammen med i kantina. Å se, inkludere og ha omtanke for medelever stiller større krav til deg fordi det kan kreve mot å stå imot gruppepress og eksisterende oppfatninger om hvem som skal få være med eller ikke. Opplæringslovens paragraf 9a omhandler retten til et godt psykososialt miljø, og har vært mye omtalt den siste tida. Vi som jobber i skolen ser den klare sammenhengen mellom trivsel og læringsutbytte, og vi ser dermed at russetiden kan ødelegge skolegangen for enkelte.

Les også: Russen måtte fjerne telteneFor selv om russeaktivitetene foregår på fritida, er det ingen tvil om at planlegging av feiringer og turer, og samtaler om disse i etterkant har stor plass i skolehverdagen. Følelsen av å være utestengt og usynlig er gjerne akutt på mandag morgen når alle andre deler sine felles opplevelser fra helgas feiringer.

Vi er bekymret. Og bekymringen deles av mange rektorer. Er dagens russefeiring på feil kurs, og forsterker og tydeliggjør den ulikhetene istedenfor å viske dem ut? Vi er bekymret for at den røde horde ikke lenger skal være en horde, men skal bestå av eksklusive grupperinger som hver har sin egen sang, egen buss, egen uniformering – som alle understreker forskjellen mellom medlemskap og utenforskap.

Og vi er ikke de eneste som er bekymret. Foreldre tar kontakt med oss og reagerer på fokuset rundt russetida som starter allerede i vg1 eller i noen tilfeller allerede i 10. klasse. Allerede da er det definert hvem som skal utgjøre det sosiale nettverket til ungdommene på videregående skole. Da er det lurt å være innafor – tre år med utenforskap er ingen forunt.

Opptatt av debatt? Les også: Kaffen gikk i vrangstrupen, da NRK viste en prøvekjøring med de nye metrobussene


Vi ser at sosiale medier spiller en stor rolle i jakten på å være innafor. Sosial status gjennom likes på Facebook, følgere på Instagram og lukkede grupper for spesielt innvidde stiller stadig høyere krav til utseende, foreldres økonomi og «riktige» interesser og bekjentskaper.

Vi er opprørte også. Kommersielle aktører tjener gode penger på russeutstyr og russesanger som er med på å skape et økonomisk skille fordi alle ikke har økonomi til å være med. Medelever ekskluderes fra russegrupper fordi de ikke fremstår som vellykkede nok i sosiale medier eller ikke er pene nok. Og vi føler oss maktesløse i kampen for fellesskapsverdiene, for selv om det pekes på skolen sitt ansvar for både utdannelse og dannelse klarer ikke vi i skolen denne jobben alene.

De voksne hjemme vil fortsatt være viktige for dere når dere fyller 18 år. Vi har selvsagt en sterk og tydelig oppfordring til dem også, om å bidra med interesse og engasjement som samtalepartnere og veiledere på hjemmebane. Men – til syvende og sist er det dere ungdommer som må ta hovedansvaret selv. Derfor henvender vi oss til deg som er kommende russ.

Mer debatt: Vær så snill å få en slutt på dette tv-programmet


Vi ønsker at du skal ta et aktivt valg om hva slags russetid du vil ha. Valget vil også påvirke livet til vennene og medelevene dine. For vi ønsker at du skal være med og ta ansvaret for at ingen tvinges til å stå utenfor fordi de ikke har råd til å være med på en rådyr russetid, ikke har høy nok status til å være med i en russegruppe eller av andre grunner blir holdt utenfor. Ingen skal måtte sitte alene på rommet sitt i russetida, mens alle de andre i klassen er ute og feirer.


Så Russ 2020 – her er oppfordringen: Se deg rundt – inkluder og inviter, ta ansvar for fellesskapet og åpne opp gruppene. Ikke lukk dem. Ta diskusjonen om hva slags verdier som er viktige, og også om i hvor stor grad du er villig til å støtte en business som skaper utstyrsbehov hos deg som du i utgangspunktet ikke visste fantes. Og når den tid kommer – ha en fantastisk russetid!


Hør våre kommentatorer snakke om Listhaug-bråk, Facebook-bråk, Acer-bråk og påskekrim

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå