Kronikk

Ungdom, kommunen har behov for deg

Flere eldre i årene som kommer, betyr at helse- og omsorgssektoren vil møte stor etterspørsel. Det er verdt å merke seg i forbindelse med at fristen for samordna opptak går ut 15. april.

Behovet øker: Ved inngangen til 2017 utgjorde årsverkene i helse- og omsorgs tjenestene i overkant av 28 pros ent av totalt antall årsverk. Med samme organisering og arbeids måter som i dag, forventes denne andelen å øke til nærmere 42 prosent frem mot 2026, viser kronikkforfatteren til.  Foto: Heiko Junge,, NTB scanpix

Kommunenes betydning som organisasjon og arbeidsgiver, er stor, i tettsteder og byer i hele landet. Kommunene sysselsetter mellom 10 og 50 prosent av innbyggerne i sine organisasjoner, avhengig av størrelse. De minste kommunene sysselsetter prosentvis flest. Ansatte i kommunal og fylkeskommunal forvaltning utgjør over en femtedel av alle sysselsatte i Norge. Vi snakker da om utdanningsgrupper som lærere, lektorer, barnehagelærere, sykepleiere, leger, ingeniører, div. fagarbeidere m.m.