Kronikk

Trøndersk arbeidsliv er åsted for kriminalitet

Tradisjonsrike, seriøse trønderske bedrifter har allerede gått under i konkurranse med de useriøse.

Arbeidslivskriminalitet: «Bygg og anlegg, renhold og transportbransjen har opplevd dette over flere år. Nå ser vi at nye bransjer er berørt, også innenfor offentlig sektor» skriver kronikkforfatteren.  Foto: Kjell A. Olsen, Adresseavisen

For de fleste er arbeidslivet trygt og forutsigbart. Samtidig ser vi at ikke alle bransjer har en utvikling slik vi ønsker. Både i by og bygd har useriøse bedrifter fått stadig større fotfeste. Aktører som målrettet driver med både arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.