Kronikk

Homofile som trussel mot islam

Da jeg var barn i Iran, trodde jeg at homofile var svært uvanlig mennesker sammenlignet med heterofile. Vi ble fortalt at det ikke fantes homoseksualitet i et muslimsk land som vårt.

«Da flere undersøkelser viser at muslimer er mer kritiske til homofili enn etnisk norske, maner det til ettertanke, og inviterer oss til å debattere bakgrunnen for en slik holdning» skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Trondheim Pride 2017.  Foto: Marianne Tønset

På skolen ble vi fortalt at homoseksualitet var en alvorlig synd og trussel mot islam. Jeg trodde på alt som ble fortalt meg, og tok med meg slike tanker til Norge da jeg flyttet hit i 1996. Naturlig nok var jeg svært skeptisk, da jeg fikk høre at en person var homofil. Jeg synes at de var ekle, fæle og heslige. Å omgås dem var en forkastelig tanke.