Kronikk

Selvråderetten for funksjonhemmede forverres

Dårlige holdninger hos politikere gir dårlig livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Under press: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nøkkelen til å klare seg selv i hverdagen. Mange kommuner legger nå inn egne kriterier for å begrense bruken av BPA-tjenesten. Dette rammer funksjonshemmede hardt, mener kronikkforfatteren.  Foto: GORM KALLESTAD, NTB Scanpix

Gjennom mange år med funksjonsbegrensninger og med tillitsverv i interessepolitisk arbeid, er min erfaring at forutsigbarheten av rettigheter og tjenester i stor grad styres av hvilke politiske partier som styrer landet. For tiden er vi inne i en styringsform hvor regjeringens politikk bryter ned integrering og livskvalitet for funksjonshemmede. Dette omfatter alt fra den enkeltes realøkonomi til livsnødvendige tjenester og hjelpemidler. Hvordan skal minoritetsgruppen kunne klare seg selv når de sliter med uverdighet og dårlig selvråderett?