Kronikk

Tidlig innsats, når da?

Rådmannen i Trondheim foreslår store økonomiske kutt i ressurstildeling til barnehagene, for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne.

«I dag er hun en av de beste på lesing og skriving i sin skoleklasse. Dette sier noe om hvor stor betydning spesialpedagogisk hjelp kan ha» skriver kronikkforfatteren. Bildet er et illustrasjonsfoto.  Foto: Jan Haas, NTB scanpix

Det pekes på at dette må gjøres for å få økonomien i balanse, og barn som har spesielle behov skal få hjelp innenfor det allmennpedagogiske tilbudet.