Kronikk

Flere gode grunner for å velge livsgledepedagogikk

Eldrebølgen er tidenes ressurs for meg som skal utdanne helsefagarbeidere.

«Livsgledepedagogikk er praktisk opplæring i helsefag gjennom trivselsskapende aktiviteter med eldre» skriver kronikkforfatteren.  Foto: Marit Rasmussen,, NTB scanpix

Jeg står på skolens øvingsrom, mine helsefagarbeiderelever skal lære å re ei sykeseng. Alt utstyr ligger klart, hendene forskriftsmessig vasket, elevene har fått første demonstrasjon; nå skal ferdigheten øves og læres. Jeg har gjort dette mange ganger før, jeg vet at vi kommer i mål, men jeg vet også at noen elever ikke finner dette særlig meningsfullt.