Kronikk

Flere gode grunner for å velge livsgledepedagogikk

Eldrebølgen er tidenes ressurs for meg som skal utdanne helsefagarbeidere.

«Livsgledepedagogikk er praktisk opplæring i helsefag gjennom trivselsskapende aktiviteter med eldre» skriver kronikkforfatteren. 

Saken oppdateres.

Jeg står på skolens øvingsrom, mine helsefagarbeiderelever skal lære å re ei sykeseng. Alt utstyr ligger klart, hendene forskriftsmessig vasket, elevene har fått første demonstrasjon; nå skal ferdigheten øves og læres. Jeg har gjort dette mange ganger før, jeg vet at vi kommer i mål, men jeg vet også at noen elever ikke finner dette særlig meningsfullt.

Plutselig slår det meg at dette kan læres på en langt bedre, effektiv og meningsfull måte! Vi kan gjøre det «på ekte», som mine elever kaller det. I Trondheim står det mange hundre uoppredde sykehjemssenger hver dag, hvorfor ikke benytte dem? De nærmeste sengene finner vi faktisk rett over gata.

Siden den gang fikk mine elever starte opplæringen i praktisk hygiene, sengereing, estetikk, etikk, samarbeid, ergonomi og observasjoner gjennom hyppige og målretta opplæringsbesøk ved sykehjemmet. På samme tid ble sertifiseringsordningen Livsgledehjem utviklet, her settes psykososiale behov hos eldre på dagsorden. (livsgledeforeldre.no) Dette inspirerte og spiren til livsgledepedagogikk ble sådd.

Les også denne kronikken: Unge og eldre må hjelpe hverandre

Livsgledepedagogikk er praktisk opplæring i helsefag gjennom trivselsskapende aktiviteter med eldre, hvor målet er god, motiverende og relevant opplæring. Vi benytter et handlingsrom mellom etatene eldreomsorg og utdanning, hvor alle blir vinnere.

Det er flere gode grunner for å velge livsgledepedagogikk. Den innfrir kravene i læreplanen om at programfagene skal være praksisnære og tverrfaglige.

Metoden imøtekommer også formålet med opplæringen som er å gi elevene unik mulighet i å utvikle kunnskaper og ferdigheter innen kommunikasjon og å få kompetanse i å forebygge ensomhet, skape mestring og et mer aktivt liv. (Læreplanen for helsearbeiderfaget) Dessuten legges det til rette for at elevene får utfolde skaperglede og engasjement slik det står i opplæringsloven.

Les også: Jeg må fraråde alle å bli helsefagarbeider. Yrket er rett og slett en stor bløff


Fordi livsgledepedagogikk er et undervisningsvalg lærer kan gjøre ukentlig eller så ofte han/hun vil, så bakes teori og praksis sammen på en unik måte. Elever får spesifikk trening i ferdigheter og begrepsforståelse knyttet til dagens tema/kompetansemål i trivselsskapende aktiviteter for og med eldre.

Gjennomføres livsgledepedagogikk regelmessig får elevene mengdetrening i å utvikle klinisk blikk, håndlag og kommunikasjonsevne. Det gir erfaring og grunnlag for etisk refleksjon.

Livsgledepedagogikk er å gi opplæring med fokus på rettigheter eldre som mottar helsetjenester har; eldre har rett til å leve et aktivt liv. (jf. Kvalitetsforskriften) Elevene får helsefremmende kompetanse implementert som en naturlig del av sin yrkesidentiteten som helsefagarbeidere.

Opptatt av debatt? Les også: Det er et sammenhengende grusteppe, noen steder flere cm dypt, hvor den mest erfarne syklist kan miste kontroll over sykkelen

Livsgledepedagogikk gir lærer god anledning til å delta i praksis sammen med elevene. Her kan lærer vedlikeholde egne ferdigheter, være god rollemodell, veilede og instruere elever i realistiske situasjoner og ikke minst, få anledning til å vurdere elevers kompetanseutvikling med utgangspunkt i egne erfaringer med eleven.

Mange lærere rundt om i landet forteller om økt engasjement og fagforståelse hos elever ved bruk av livsgledepedagogikk. Elever sier at opplæring gjennom trivselsskapende aktiviteter gir mestringsfølelse, de blir oftere anerkjent av lærer og de får en god følelse inni seg når de ser gleden hos den eldre bare fordi at de er der. Er elevers erfaring med livsgledepedagogikk noe som påvirker elevenes livsmestring?

På spørsmål om de lærer noe, så sier elever at de blir flinkere til å kommunisere med de eldre, at de lettere ser sammenhengen mellom teori og praksis, og de føler seg langt tryggere på eldre. Interessant er det også at lektor Vigdis Haugan ved Thor Heyerdahl videregående skole fant ut i sin mastergrad at livsgledeaktiviteter som et pedagogisk verktøy medførte en mer positiv holdning til eldre.

Livsgledepedagogikk er et pedagogisk verktøy med læring og livsglede i fokus. Livsgledepedagogikk tar utgangspunkt i det friske hos den eldre. Vi er nysgjerrig på hvem den eldre er, hva han/hun liker å fylle dagene med og hva gir livslyst og livsglede. Før besøk på sykehjemmet har elever og lærer praktisk og teoretisk forberedelse i tråd med målene for opplæringen.

Mer debatt: Vi føler at 17. mai er en inkluderende dag


Livsgledepedagogikk gir en «mangedimensjonal» opplæring; kunnskaper forsterkes, ferdigheter utvikles, holdninger modnes, teori og praksis speiles, lærer får en unik veilednings- og vurderingsmulighet. Samtidig får en tredjepart nyte godt av opplæringen, de eldre gleder seg stort over generasjonsmøtene!

Gjennom samarbeid med livsgledepedagogikk kan utdanningsinstitusjoner og eldreomsorg bli bedre kjent og finne gode måter å benytte hverandres ressurser. Et vinn-vinn-konsept!

Opplæringen av helsearbeidere må kvalifisere for framtiden. Den må engasjere og oppleves meningsfull hvis vi skal lykkes med kompetanseutvikling og rekruttering.


Livsgledepedagogikk skal ikke velges bare for gøy. Det skal velges av pedagogiske grunner og det kan være et eksempel på skolens samfunnsansvar.

De eldre trenger flere besøk, aktiviteter og noen å snakke med og elevene våre trenger en opplæring som fremmer selvfølelse og fagkompetanse på samme tid.

Hør våre kommentatorer og gjest Ola Lund Renolen snakke om MDG-landsmøtet, trondheimspolitikken, Giske og Støre

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Krnoikkforfatteren: Kari Sofie Iversen er sykepleier, lærer og veileder livsgledepedagogikk, Livsglede for eldre 

Krnoikkforfatteren: Kari Sofie Iversen er sykepleier, lærer og veileder livsgledepedagogikk, Livsglede for eldre 

På forsiden nå