Kronikk

Den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge

Kunnskap er en av Norges viktigste ressurser og daglig jobber mennesker landet rundt med å skape, lære bort og forvalte kunnskap.

Universitets- og høyskolesektoren skal gjennomføre et digitalt løft for at Norge skal drive verdensledende forskning og undervisning. Et slikt løft krever en solid digital grunnmur, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser Gløshaugen med hovedbygget ved NTNU.  Foto: Morten Antonsen

Regjeringen har som mål at Norge skal drive verdensledende forskning og undervisning. For å nå dette målet må universitets- og høyskolesektoren blant annet gjennomføre et digitalt løft. Forskere, lærere, studenter og administratorer må i større grad utnytte potensialet som ligger i teknologi. Et slikt løft krever en solid teknologisk infrastruktur i bunn – en digital grunnmur.