Kronikk

Det haster for MS-pasientene

Geriater Rogne sprer myter om legemiddelindustrien.

Legemidlenes effekter må dokumenteres grundig etter strenge inter nasjonale standarder. Med rette. Det er jo befolkningens helse det er snakk om. Derfor er utvikling av legemidler en tidkrevende, kostbar og risikofylt prosess, skriver kronikk-forfatteren.  Foto: HEIKO Junge, NTB scanpix

Sigbjørn Rogne kommer i sin kronikk «Behandling som passer legemiddelfirmaene» i Adresseavisen 28. juni 2018 med en rekke påstander om legemiddelindustrien, om måten legemidler godkjennes og utvikles på, hvilken behandling det offentlige tilbyr osv. At flere MS-pasienter ikke tilbys stamcellebehandling hevder han skyldes hvitsnippkriminalitet. Hvor skal vi begynne?