Kronikk

Slaget om Midtbyen

Boliger i 8. etasje i Midtbykvartalet er et signal om at privatboligen og individets pengebok er det vi verdsetter mest i dagens samfunn. Vi tror ikke noen av oss egentlig ønsker dette i Trondheim.

Den ekstra høyden får det til å virke som om byggene kommer veltende ut over de gamle trehusene i front mot gaten, og gjør at den nye bebyggelsen oppfattes som et påtrengende fremmedelement, skriver kronikkforfatterne.   Foto: Foto: JARMUND/VIGSNÆS A/S Arkitekter

Debatten raser om E. C. Dahls Eiendoms forslag til utbygging i Midtbykvartalet, men som flere har påpekt står mer på spill. Hvordan ønsker vi at Trondheim skal se ut i 2050? Det som skjer i Midtbykvartalet vil skape presedens for byutviklingen, på godt eller vondt, og det er dette som må være utgangspunktet for debatten.