Kronikk

Nå står kampen om kysten

Skal vi ha aktivitet, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn langs kysten? Eller få, store og fjerne fiskeriselskaper med superprofitt?

Nært eller fjernt: Neste vår skal det avgjøres om fiskerinæringen fortsatt skal være en næring som bidrar til aktivitet, arbeid og levende lokalsamfunn langs kysten, eller om den skal bli en mer fjern industri forbeholdt en liten og eksklusiv gruppe, skriver kronikk-forfatteren.  Foto: Terje Vinsnes

Fiskeriministeren turnerer nå kysten med budskap om at: 1. Kvotesystemet må forenkles. 2. Fiskerne må betale for å høste av fiskeressursene. Bak ligger Eidesenutvalgets rapport om et «Et framtidsrettet kvotesystem» og Sjømatindustriens rapport, som blant annet bekymret seg for innovasjonsevnen hos fiskeflåten.