Kronikk

Tromsdalen blir til et månelandskap

Får Verdalskalk tilgang til en milliard kalkstein i Tromsdalen, forsvinner skjøtselen av kulturlandskapet, folk må flytte og turgåere utsettes for støv og støy.

Turlandskap: Den første utvidinga vil utra dere Tromsdalsgarden. Med den forsvinn skjøtselen av kulturlandskapet, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra Tømmersjøen i Tromsdalen.  Foto: Leif Arne Holme

Gruvedrift vil alltid gi miljøkonsekvensar og vi må jobbe for at desse blir så små som mogleg. Naturvernforbundet er ikkje mot gruvedrift, men vi jobbar for at det skal bli stilt strenge miljøkrav. Ein må ta vare på og utnytte ressursane så godt som mogleg.