Kronikk

Barnehagen er også et sted for å lære å være

Når tusener av barn starter det nye barnehageåret, skal de vite at alle ansatte er klar til å gi hver og en av dem flotte dager med lek og læring.

Trues: Barnehagens egenart, også som et sted «å lære å være», blir truet av et læringssyn som ensidig vektlegger kunnskap som kan måles og kartlegges, skriver kronikkforfatteren  Foto: Shutterstock

Gjennom et godt barnehagetilbud bygges grunnmuren i utdanningen.Norsk barnehagepolitikk de seneste årene har befestet barnehagens stilling som første ledd i utdanningssystemet. Således er de blitt en naturlig del av den nasjonale utdanningspolitikken. Både barnehagen og skolen spiller en svært viktig rolle i samfunnsutviklingen ettersom de skal gi alle barn, unge og voksne et utdanningstilbud som stimulerer til faglig og sosial utvikling.