Kronikk

Tørkekrisen angår oss alle - ikke bare bonden

Matsikkerhet og samfunnssikkerhet er to sider av samme sak.

«Både regjering og storting må se årets brunsvidde enger, nedslakting av mjølkekyr og kanskje melkemangel om kort tid som konsekvens i et større og mer langsiktig bilde» skriver kronikkforfatteren. På bildet ser vi bonde Lars Halvor Stokstads uttørkede kornåker på Kløfta.  Foto: Gorm Kallestad,, NTB scanpix

Sommeren 2018 er like mye en krise vi alle må ta innover oss som at det er krise for bøndene. Det er en krise vi må ta eierskap til og ha i mente når vi bestemmer oss for hvilken retning landbrukspolitikken vår skal ta, eller hvor stor prioritet den skal ha på bekostning av andre samfunnsområder. Den dagen det begynner å bli glissent i kjøleskapene våre og butikkhyllene er tomme for norskprodusert smør og ost, burde valget være ganske enkelt.