Kronikk

Svartlamo-beboerne kan selv bygge og drive hotell

Nyhavna er blitt en lekkerbisken for investorer. Det får ødeleggende konsekvenser for bydelen om disse kreftene slippes løs.

Setter opp tømmerkassehus hentet i Selbu: Frida Haugum, Bjørn Inge Melås, Sigurd Røe-Ramberg, Viljar Røe-Ramberg og Vegar Røe.  Foto: Mona Undisdatter

Saken oppdateres.

Hvordan skapes en levende og attraktiv bydel? Ifølge Scandic vil et hotell på Nyhavna berike lokalbefolkningen med en flott hotellbar.

Hva gjør dette byområdet attraktivt for Scandic? Er det nærheten til fjorden, eller det sjarmerende bomiljøet i Strandveien som skal lokke turister til hotellet? Begge deler ser ut til å være tanken.

Men hva slags bydel og arkitektur er det vi ønsker oss? Medvirkning oppfattes av folk flest som at byutviklingen skal skje på stedets og befolkningens premisser. Gjerne starter prosessen med at det inviteres til folkemøter i god demokratisk tone. Det gir inntrykk av at man skal bli hørt. Folk og lokale organisasjoner engasjerer seg. Men allerede her kan man fatte mistanke om at det bare dreier seg om rene informasjonsmøter.

Les også denne kronikken: Scandic Svartlamon? Nei, ikke snakk om!


Etter dette skjer følgende: Folk protesterer så klart. Men det hjelper ikke når avtaler er ferdigforhandlet andre steder enn på folkemøtene.

Siste fase er å trøste «de som ikke fikk akkurat sitt lille ønske oppfylt». Folk forstår at det hele har vært manipulasjon og blir desillusjonerte, resignerer og makter ikke engasjere seg i sitt eget nærmiljø. Utviklerne får kjøre på, og man har kastet bort tiden med å engasjere seg. Nærmiljøet tilhører ikke de som bor på stedet, men utbyggerne.

Er det våre egne folkevalgte som er problemet? Tidligere ble bygging av boliger og byplanlegging gjort av kommunene for at folk skulle bo bra, og ha et fint nærmiljø. Nå er det satt ut til utbyggere. Et A/S sin oppgave er å tjene penger til aksjonærene. I kombinasjon med politikernes iver etter fortetting bygges masseproduserte blokker tettest mulig, så langt som bygnings-krana rekker, uten hensyn til hva som er på stedet fra før.

Les også: Fortviler over at Strandveiparken ikke blir fullført


Har politikerne plikt til å forhandle med innbyggerne i byggesaker? Hvordan kan de i så fall ta tilbake styringen over planleggingen? Selskaper som kjøper opp tomter skal ifølge loven bygge etter stedets egenart, og stedet utvikles med lokal medvirkning. Her handler det ikke bare om utbyggere som utnytter systemet, men også kommuneadministrasjon og lokalpolitikere.

Byggesakskontoret behandler ikke byggesaker som er vedtatte. De estetiske kvaliteter ender med grelle eksempler på hva som blir tillatt når politikerne gir byggesaker «ubehandlet» til byggesakskontoret.

Det er våre folkevalgte i Trondheim som er problemet om Scandic får bygge på Nyhavna. At mystiske krefter man ikke ser forgriper seg på ens nærmiljø, er det ingen som ønsker seg.

Les også: Her kommer Trondheims største hotell


Beboerforeningen foreslår at «Hotell Floridakysten» bygges og drives av lokalbefolkning. Det blir ikke av stål glass. Vi skal ha veteranjernbanevogner på sporene som allerede ligger ved Strandveien til overnattende gjester, møterom og spisested. Turistene får nærhet til fjorden og et sjarmerende bymiljø man ikke finner i noen andre byer i hele verden. Trondheim får arbeidsplasser og turistinntekter. Høres dette realistisk ut?

Kommer an på om man eier aksjer i Scandic, bor eller er turist på Floridakysten i framtiden.

Bevarte bymiljøer er de mest attraktive over hele verden. Eksisterende bymiljø må få rom til å utvikle seg. Husene i Strandveien ble bygget på 1800-tallet. Før Nyhavna og Dora var området en sandstrand på folkemunne kalt Floridakysten.

Opptatt av debatt? Les også: På kjøpesenteret kan du ta på deg stressmaska og være effektiv kunde, men ikke i Midtbyen


Svartlamomodellen: Svartlamon bidrar til det grønne skiftet. I 2001 vedtok bystyret at Svartlamon skulle være et byøkologisk forsøksområde. Miljøet som etablerte seg fra 1980-tallet er et mangfold av kunstnere, musikere og miljøbevisste. Lav husleie er nødvendig for å beholde kulturlivet i byen. Å bo enkelt og sosialt i et lavforbrukssamfunn er framtiden. Prosjektet har hele veien hatt interesse med omtale i presse og tidsskrifter i inn- og utland.

Hva med å spare jordbrukslandet på Overvik som TOBB skal bygge ned med boliger? Ifølge reklamekampanjen «Et bølgende åkerlandskap som strekker seg hele veien fra Estenstadmarka til fjorden».

Målgruppa innsalget rettes mot vil trives bedre i Strandveien på Nyhavna. Nærmere sentrum, sosialt og tilrettelagt for urban dyrking. Kommunen sparer infrastruktur, og utgiftene med å flytte matjorda. Det er god politikk at folk bor sentrumsnært med ikke altfor høye boutgifter.

Mer debatt: Blir lei meg på vegne av alle barn som utsettes for slike kunnskapsløse, men velmenende foreldre


I Strandveien mot Nyhavna vil boligstiftelsen hente tømmerkassehus som eierne gir bort for å spare utgifter til riving. Vi er allerede i gang med et hentet fra Selbu som settes opp av dem som skal bo i det. Bygningskostnadene og klimautslipp er minimale. Strandveien vil få samme bebyggelse som før Dora. Kunnskap om gammel byggeskikk blir bevart.

Svartlamon består av Svartlamon boligstiftelse som driver rehabilitering, bygging, og utleie. Svartlamon Kultur & næringsstiftelse som driver utleie av øvingsrom, scene og atelierer. Et bolig- og kulturpolitisk prosjekt som ivaretar byens befolkning med kulturliv og gode bomiljøer i et lavforbrukssamfunn. Økologi mer enn teknologi.

Trondheim bør satse på Svartlamons to stiftelser, og de som har sin virksomhet på Nyhavna organisert i «Breisia», i planleggingen før utbyggere blir invitert.

Det er ikke 1980-tallets postmodernisme i stål og glass som skaper en attraktiv by for turistene. De skjuler ikke bare fjorden, men også fjellene på andre siden. Man skal kunne se hvor i verden man befinner seg, enten som turist, eller innfødt.


Hør våre kommentatorer snakke om varslerbråk, Høyres nominasjon, Håkon Blekens raseri og om tiden da folk kjøpte plater

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå