Kronikk

Trondheimsbudsjettet er dyster lesing

Dessverre blir jeg som er far til en 43 år gammel kvinne med autistiske trekk, både trist og lei meg når jeg leser 2019-budsjettet for Trondheim kommune.

«Et av de foreslåtte sparetiltakene er å la fem boliger stå tomme til enhver tid» skriver Torstein Vik, som på bildet er på bytur med sin datter Magnhild (43).  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Kjære bystyrerepresentanter.

Jeg er mektig imponert over hvor mye tid dere investerer for å bidra til at vi som bor i denne kommunen, skal kunne leve gode liv.

En god del av tiden deres går nok med til å lese saksdokumenter. I uken som gikk (25/9) fikk dere rådmannens forslag om handlings- og aktivitetsplan for 2019–22. Dette forslaget er på hele 320 sider.

Jeg har bare lest de ti sidene som omhandler bo- og aktivitetstilbudet (BoA) for mennesker med utviklingshemning. Jeg tror at de aller fleste av dere har et bankende hjerte for denne gruppen, og at dere veldig gjerne vil at disse menneskene også skal få leve gode liv i Trondheim. Dessverre blir jeg som er far til en 43 år gammel kvinne med autistiske trekk, både trist og lei meg når jeg leser disse ti sidene.

Les også: - Et veldig stramt budsjett preget av kutt


I planen fremgår det at under halvparten av utviklingshemmede over 18 år i Trondheim bodde i egen bolig i 2017. Dette var en lett nedgang fra 2016. Gjennomsnittlig ventetid på bolig i bofellesskap er nå i overkant av tre år. Kommunens erklærte ambisjon er at ventetiden ikke skal overstige seks måneder. Min datter skulle ifølge individuell plan ha flyttet i bofellesskap i 2002. Det er 16 år siden. Hun bor fortsatt hjemme!

Trondheim bruker ca. 630000 kroner per år per person med utviklingshemning. Dette er 200 000 kroner mindre enn gjennomsnittet for storbykommunene. Trondheim er i bunnsjiktet. Den av storbykommunene som er villig til å bruke mest, bruker nesten dobbelt så mye som oss (over 1,1 millioner kroner per år per utviklingshemmet).

I Adressa kunne vi i sommer lese om en mor som har følt seg tvunget til å hente hjem sin datter fra en av de eksisterende bofellesskapene fordi datteren etter hvert ble for preget av ustabilitet i personalet. En annen mor skrev at hennes datter ikke lenger får hjelp til ferie eller fritidsaktiviteter.


Les også Harry Tillers kommentar: Den store budsjettlekkasjen


I boligene som er bygget for utviklingshemmede, bor det rundt 20 prosent som ikke er utviklingshemmede. Mange i den siste kategorien er personer med utagerende adferd, rus og psykiske problemer. Omsorgen for disse gruppene øker sannsynligvis kostnadene. Andelen sykemeldte er høyere blant ansatte innen BoA. Jeg mistenker at også stabiliteten i arbeidsstokken er dårligere her enn for andre kommunalt ansatte.

Rådmannen skriver om BoA at «man går inn» i 2019 etter et «vesentlig merforbruk» i 2018. Merforbruket på 35 millioner kroner utgjør ca. fem prosent av de budsjetterte utgiftene, og grunnen ser ut til å være økte og uforutsette lønnsutgifter til særlige tiltak, som sannsynligvis betyr kriseløsninger, overtid og innleie i forbindelse med sykemeldinger. Cirka 25 millioner av disse kronene skal nå spares inn i 2019. Budsjettet i 2018 – som ikke strakk til – var på 595 millioner. Budsjettet for 2019, er på 613 millioner kroner. Det må bety at det ikke blir noen reell økning i ressursene til BoA-aktiviteter i 2019 i det hele tatt?

Opptatt av debatt? Les også: Politiet i Trøndelag sliter med en aldrende bilpark. Sjekk snittalderen på bilene våreEt av de foreslåtte sparetiltakene er å la fem boliger stå tomme til enhver tid! Det sier seg selv at perspektivene for dem som arbeider og bor innenfor BoA-tilbudet og for oss som er pårørende, er dystre. Behovet for ekstra innleide ressurser, overtid og sykemeldinger vil med stor sannsynlighet øke ytterligere. Den naturlige konklusjonen burde være at det faktisk er behov for å øke budsjettet betydelig, og i alle fall ikke pålegge BoA inndekning av fjorårets underskudd. Faktum er at det har vært underbudsjettert på dette feltet i årevis.

Rådmannen skriver at åpningen av et nytt bofellesskap i løpet av 2019 for ni beboere vil redusere ventelistene. Det vil da være nesten fem år siden man sist åpnet et tilsvarende bygg. Videre vil man sette av 0,1 millioner kroner (!!) i 2021 for et nytt bofellesskap som kan åpnes i 2022.


Vil dette redusere ventelistene? Neppe. Det fødes mer enn 2000 barn hvert år av mødre bosatt i Trondheim. Ca 12 av disse barna vil bli diagnostisert med utviklingshemning, og minst seks vil være alvorlig utviklingshemmet. I tillegg kommer at det er netto tilflytting til Trondheim, og blant disse vil det også være familier med utviklingshemmede barn. Hvis Trondheim kommune åpner en ny bolig med plass for ni beboere hvert tredje år, så vil man knapt nok dekke behovet for nye plasser. Ventelistene vil derfor i beste fall være uendret om man følger Rådmannens handlingsplan. I beste fall! For å redusere ventelistene trenges ekstra innsats.

Mer debatt: Djupt vonbroten, såra og retteleg forbanna på NRK som gjer sundagane mine annaleis enn dei har vore


Saksdokumentet inneholder flere kvalitetsindikatorer, men den viktigste objektive indikatoren mangler: Hvor mange personer står nå på venteliste? Hvor mange skal stå der per 31.12. 2019? Og hvor mange i 2022? Det siste tallet burde være mellom 6 og 12?

I Bergen budsjetterer man nå med nær 500 millioner kroner de neste tre årene for å få bort ventelistene på boliger (som er like lange der, som i Trondheim). Til sammenligning vil rådmannen i Trondheim investere 80–90 millioner for perioden 2019-2022.


Dette innlegget har handlet om boliger til utviklingshemmede. Dessverre er tilstanden når det gjelder opplæring, avlastning, arbeid og deltakelse like dårlig. Den som vil ha dokumentasjon på hvor dårlig det står til, anbefales å lese NOU nr. 17 (2016) med den treffende tittelen «På lik linje».

Kjære trondheimspolitikere. Dette kan dere ikke lukke øynene for – dere må ikke – dere vil ikke! Vær så snill – gjør noe!


Hør våre kommentatorer snakke om KrF, Knut Arild Hareide, Kim Larsen og bråk på NTNU

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå