Kronikk

Vi er i ferd med å få en lederkultur basert på frykt

Er den skandinaviske ledelsesmodellen i fritt fall?

«Det kan synes som om enkelte ledere, uavhengig av bransje og sektor, ikke skjønner eller vil skjønne hva ledelse er, men er opptatt av makt og kontroll» skriver kronikkforfatterne. (ILLUSTRASJONSFOTO)  Foto: Fizkes / Shutterstock / NTB scanpix

Flere ledende professorer i Norge beskriver tillitsbasert ledelse som en suksessmodell, blant annet professorene Per Morten Schiefloe og Eirik Irgens ved NTNU.