Kronikk

Terrorfare og ekstremvær øker kravet til sikkerhet

Norge trenger mer forskning rettet mot samfunnssikkerhet og objektsikring. Forskningsgruppa SIMLab på NTNU ønsker å starte et nytt senter som vil gjøre Norge tryggere.

SIMLab omvisning: Professor Magnus Langseth (midten), som har skrevet kronikken, under en omvisning for representanter fra blant annet PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Statoil.  Foto: Ole Morten Melgård

Det er tunge grunner til at vi nå foreslår en nasjonal satsing på forskning rettet mot objektsikring: