Kronikk

Midt-Norge først med én felles pasientjournal

Helseplattformen vil gi fremtidens pasient en helhetlig, sammenhengende helsetjeneste. Et unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør dette mulig.

Visjonen om en felles felles pasientjournal blir virkelighet for pasienter og helsepersonell i Midt-Norge.  Foto: NTB / Scanpix

Én felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, for alle kommuner, sykehus, fastleger og private – det er det ambisiøse målet for Helseplattformen. Programmet eies av Trondheim kommune og Helse Midt-Norge i fellesskap. Samtlige kommuner i Midt-Norge er med på laget gjennom opsjonsavtaler, og flere av dem har startet forberedelsene med finansiell støtte fra fylkesmennene.