70 unge trøndere har testet jobber med nye briller

For tiden tester unge trøndere ut om fiskeoppdrett kan være jobben for dem. Det gjør de ved bruk av spillteknologi og VR-briller. Og dette er bare én av måtene NAV tenker nytt på, for å motivere unge arbeidssøkere.

VED SAMLEBÅNDET: For den som har på VR-brillene oppleves det som man er ved samlebåndet på et fiskemottak. Det er NTNU-studenter, spesielt Markus Haraldseid og Petter Lohne (med briller), som har utviklet den virtuelle arbeidsplassen, under ledelse av prosjektkoordinator Mikhail Fominykh (t.v.) ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.  Foto: NAV

I prosjektet undersøker forskere fra NTNU og ansatte ved NAV Trøndelag om spillteknologi og virtuell virkelighet kan motivere ungdom når de skal velge karriere. Ved hjelp av VR-briller og en kontroller i hver hånd har over 70 ungdommer fra Trøndelag fått prøve seg på fiskeoppdrett – fra å kjøre båt ut til merdene og fôre fisk, til sløying, filetering og pakking. Underveis har de fått poeng for alle oppgaver de har løst.