Kronikk

Skoleansatte tør ikke varsle

Trondheim kommune må bli tydeligere på ansattes frihet til å si sin mening om kritikkverdige forhold.

«Ytringsklimaet på arbeidsplassen har stor betydning for hvordan kritikkverdige forhold blir håndtert» skriver Geir Røsvoll. (Arkivfoto)  Foto: MARIUS SUNDE TVINNEREIM, Adresseavisen

Læreren kommer inn på rektors kontor og er oppgitt. To elever i klassen lager mye uro og utgjør en reell trussel for flere av medelevene. Læreren ønsker at det skal settes inn mer ressurser i klassen slik at disse elevene blir fulgt opp på en ordentlig måte, samtidig som de øvrige elevene får ro til å konsentrere seg om skolearbeidet. Rektor ser på budsjettene sine og gir tilbakemelding til læreren om at hun bare må gjøre så godt hun kan. Det er ikke midler til å sette inn ekstra ressurser på de krevende elevene.