Kronikk

«Barnet mitt har det ikke bra på skolen»

Når retten til et trygt og godt skolemiljø ikke blir oppfylt.

«De aller fleste barna i Trøndelag har det bra på skolen – men ikke alle» skriver kronikkforfatteren.  Foto: Bjørn Sigurdsøn,, NTB scanpix

Fylkesmannen i Trøndelag er det andre embetet i landet som har sett seg nødt til å ilegge tvangsmulkt i en skolemiljøsak. Dette er siste utvei for at en skole skal rette seg etter de tiltakene som Fylkesmannen har bestemt for å sikre at et barn eller en ungdom skal få et trygt og godt skolemiljø.