Kronikk

Er trondheimsskolen en risikofaktor?

Det stormer i trondheimsskolen om dagen.

«De som driver med kriminelle aktiviteter må tas hånd om og lære at samfunnets spilleregler skal følges» skriver kronikkforfatteren. Bildet er et illustrasjonsfoto.  Foto: Sara Johannessen,, NTB scanpix

Det har i mange år vært etterlyst et tilbud for å hjelpe elever som ikke greier å benytte seg av det tilbudet nærskolen gir. Man ønsker å la særlig de mest utagerende få holde på med noe praktisk som de kan trives med, gjerne eksternt i en periode. Når halvparten av elevene i noen klasser holder seg hjemme pga. alvorlige trusler, er tiden inne for akutt handling. De som driver med kriminelle aktiviteter må tas hånd om og lære at samfunnets spilleregler skal følges. Skolens ledelse må orke å sette makt bak kravene, vise handlekraft og nulltoleranse for vold og trusler. Utvisning og skolebytte kan være gode måter å splitte negative gjenger på.