Kronikk

En kulturhovedstad må satse mer på kultur

Trondheims søknad om å bli en europeisk kulturhovedstad er helt avhengig av en levende scene for samtidskunst.

Nylig fylte Kunsthall Trondheim to år: «Etter to år kan vi se at mye har skjedd, men at vi også behøver å ta ett nytt skritt» skriver kronikkforfatteren. 

Saken oppdateres.

Trondheim kommune vil søke om å bli europeisk kulturhovedstad, og kulturministeren støtter ideen. Det synes som om regjeringen og kommunen har seriøse felles ambisjoner om å løfte Trondheim som kulturby.

Det er utmerket, men må ikke ambisjonen også vise seg i å utvikle kulturbyen i tiden frem mot 2030? All ære for feiringen av Stiklestad og Nidarosdomen – men en suksess i prosessen er ganske sikkert avhengig av en levende samtidskunstscene.

I Adresseavisen reflekterer Terje Eidsvåg over Trine Skei Grandes første kulturbudsjett, og konkluderer med at «institusjoner i Bergen betraktes åpenbart lettere som nasjonale enn de i Trondheim». Kommentaren begrunnes i at både Litteraturhuset og Kunsthall Trondheim lyser med sitt fravær i statsbudsjettet, mens for eksempel Bergen Kunsthall er inkludert med cirka 10 millioner.

Les også Terje Eidsvågs kommentar: Trine Skei Grandes første kulturbudsjett ser heldigvis bedre ut enn presentasjonen av det


Vi er selvsagt ikke fornøyd med denne ordningen – staten må ta et nasjonalt ansvar for at samtidskunsten støttes med sterke institusjoner i hele landet. Per i dag er det ikke tilfellet.

Nylig fylte Kunsthall Trondheim to år. Kunsthall Trondheim er den eneste større institusjonen nord for Dovre som retter seg kun mot samtidskunsten, med 1000 m² tilpasset til utstillingsvirksomhet og et høykvalitativt program. Kunsthallens etablering svarer til behovet i Norges tredje største by.

Etter to år kan vi se at mye har skjedd, men at vi også behøver å ta ett nytt skritt. Det finnes en del utfordringer, i det at ambisiøse planer ikke kan realiseres grunnet mangel på ressurser.

Kunsthall Trondheim trenger å vokse for å bli den sterke institusjon som scenen – og helt sikkert regionens politikere – forestilte seg da dronning Sonja åpnet kunsthallen.

Les også Adresseavisens mening: Kulturbyen Trondheim må slå til nå


Den økonomiske situasjonen under kunsthallens første to år har kunnet blitt oppfattet som en midlertidig løsning, men risikerer nå å bli normalisert. Forventningene om hvilken rolle kunsthallen skal spille regionalt, og hvilken plass den skal ha i norsk kulturliv, risikerer å falle igjennom fordi tilstrekkelige midler savnes. Vi har fått til veldig mye med de ressursene vi har, men situasjonen blir på sikt uholdbar.

Det finnes en skeiv fordeling i ansvarsfordelingen: Regionen står for 70 prosent av finansieringen. Derfor har vi også rettet vårt krav primært mot staten, som satser stort på kunsten, framfor alt med store museumsbygg i Oslo og Kristiansand.

De beskjedene vi har fått, viser at kravet oppleves som rimelig og at man har stor respekt for hva som har blitt oppnådd på kort tid. Men en forbedret økonomi må avvente utfallet av regionreformen og kommende kulturmelding. Dette er uheldig.

Opptatt av debatt? Les: Tore på villspor med flydebatt på avveie


Til Trondheim kommune og Trøndelags fylkeskommune har vi også stilt et mer beskjedent krav: Midler til å ansette en (1) formidler. En av kunsthallens viktigste oppgaver er publikumsutvikling, men per i dag har vi ikke en utviklet formidlingsvirksomhet. Vi har til tross for dette fullført en rekke korte, men vellykkede og faglige interessante prosjekter, med hjelp av samarbeidsparter. Vi er fornøyde med resultatene, men prosjektenes midlertidighet hindrer kontinuitet og metodeutvikling.

I en by med ambisjoner om å løfte kulturen, og som vil søke om å bli europeisk kulturhovedstad, kunne man tenke seg at det kunne vært opplagt å følge opp satsingen på kunsthallen. Formidling retter seg direkte mot publikum. At det finnes et behov vet vi. Dette har blitt fremhevet i blant annet Adresseavisen. Den delen av publikum som ikke er vant til kunst – og som vi ønsker å nå ut til – krever innganger i tillegg til selve kunstverket. Den som ikke har kunsten med seg fra barnsben av, behøver å møte den gjennom samtaler og aktiviteter. Det er mange som er nysgjerrige, men som opplever en terskel inn til kunstens rom. Til dem behøver vi gi innganger.

I vår virksomhet har vi fokus på miljø og klima – dette speiles i våre utstillinger. I høst presenterer vi for eksempel en utstilling om utvinning av jordens ressurser og av mennesket. Prosjektet går ut fra Trondheims historie som senter for gruveindustri siden midten av 1600-tallet.

Mer debatt: Krever full stopp av nye hyttetomter i OppdalDette er et eksempel på kunst som tar opp viktige samfunnsspørsmål, og som fungerer bra som utgangspunkt for diskusjon, særlig med unge. Det er vårt ønske at vi på daglig basis kunne invitere ungdom hit. Det ser ut som kommunen anser at de ikke har midler til dette. Vi venter fremdeles på fylkets beslutning.

I vårens høringsutkast til «Kommunedelplan for kunst og kultur i Trondheim 2018-2028» skrev kommunen: «Når det gjelder Kunsthall Trondheim må rammer for videre drift avklares slik at Kunsthallen kan utvikle drift i et langsiktig perspektiv. Dersom Kunsthallen skal oppnå målsettingen om visning av internasjonal kunst på anerkjent og høyt nivå, vil dette medføre behov for et betydelig og forutsigbart budsjett.»

En gledelig beskrivelse, som nå ikke følges opp i budsjettet. Ja, staten har et ansvar, men kanskje bør en kommende kulturhovedstad også ha ambisjoner om selve kulturen?


En spørreundersøkelse viste nylig at det først og fremst er kulturtilbudene som trekker folk til byen, skrev Trygve Lundemo tidligere denne høsten. Kanskje det er på tide å innse at kulturen skaper merverdi?


Hør podkasten «OmAdressert» live fra Litteraturhuset med våre kommentatorer og gjest Mads Bones.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


Kronikkforfatteren: Helena Holmberg er direktør ved Kunsthall Trondheim  

Kronikkforfatteren: Helena Holmberg er direktør ved Kunsthall Trondheim  

På forsiden nå