Kronikk

Ingen fødsel er risikofri

Norge er blant de tryggeste land i verden å føde barn i, men ingen fødsler er helt uten risiko.

Debatten om hjemmefødsel har tatt av i ulike medier. Innleggsforfatteren mener at utspillet om at hjemmefødsler ikke er risikofritt må nyanseres. 

Saken oppdateres.

Trond Nordseth hadde en kronikk i adressa.no 24.10 med tittelen: - Hjemmefødsler er ikke risikofritt. Kommentarfelt etter kommentarfelt tok fyr etter at kronikken ble delt på sosiale medier. Jeg sier meg enig i overskriften, men ønsker å nyansere skremselsbildet noe.

LES OGSÅ: Forskningen på risiko ved hjemmefødsler har alvorlige svakheter

Ingen fødsel er risikofri. Når det er sagt:

Vi har i Norge «Retningslinje for hjemmefødsel – svangerskap, fødsel og barseltid i trygge hender.» Denne er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra et solid fagmiljø og utgitt av helsedirektoratet i 2012. Dette er retningslinjer jordmødre som påtar seg hjemmefødsler jobber etter og opptrer svært tro mot. De som ønsker detaljert kunnskap om retningslinjen kan fritt hente denne på www.helsedirektoratet.no.

 

Jeg kunne skrevet mye om å sammenligne epler og bananer ut ifra like kriterier, om studien Nordseth valgte som kunnskapsgrunnlag for sin kronikk. Professor Ellen Blix gjorde det på glimrende vis, jeg velger derfor å fokusere på noe mer folkelig informasjon.

Hjemmefødsel er regulert fra helsedirektoratet, som et alternativ til sykehusfødsel, da valgfrihet er et grunnleggende prinsipp innenfor trygge rammer i helsetilbudet vårt. St.mld.nr 12 –«En gledelig begivenhet» peker også på brukerperspektivet. Gravide skal ha bedre informasjon om et differensiert fødetilbud. Muligheten til å ta informerte valg er en viktig pasientrettighet. Kvinnen skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger, jf. pasientrettighetslovens § 3–2 første ledd.

Les innlegget til Ellen Blix her: Det er langt verre at han, som er lege, driver med skremselspropaganda om noe han tydeligvis ikke kan

I kronikken som ble publisert i Adressa 24.10. blir fødsler fremstilt som et risikoprosjekt uten at dette nyanseres i forhold til seleksjonskriteriene som regulerer fødselsomsorgen. Nordseth har rett til å uttale seg, men bør være forsiktig med å fremstille seg som en ekspert på området. Det er han ikke, han har ingen erfaring fra hjemmefødsel. Det har han selv svart på i eget kommentarfelt, og jeg har invitert ham med på hjemmefødsel. Han har foreløpig ikke takket ja til tilbudet.

Fra mitt ståsted er det fornuftig å tilegne seg erfaring og noe kunnskap om et tema man ønsker å uttale seg om. Nordseth uttaler seg om hjemmefødsel basert på erfaring han har fått ved akutte situasjoner på sykehus. De situasjonene ved en fødeavdeling som ender opp med behov for akutt bistand fra anestesipersonell, har i de fleste tilfeller risikofaktorer som i utgangspunktet er uforenelig med å føde hjemme.

Det er kun friske kvinner uten risikofaktorer utover å være gravid som kan føde hjemme. Ved fødeavdelingene er normalitetsbegrepet noe mer utvannet. Det som betegnes som en vanlig fødsel ved en fødeavdeling, er ikke nødvendigvis ensbetydende med normal fødsel eller naturlig om du vil. Når det oppstår akutte situasjoner i fødsel er intervensjon og medikamenter ofte involvert i fødselsforløpet.

Les kronikken som starter debatten her: Hjemmefødsler er ikke risikofritt

Det som kan oppfattes som en normal fødsel for helsepersonell utenfor fødeavdelingen, er ikke alltid definert som det av fødselshjelperne. Intervensjoner og medikalisering av normale fødsler er i seg selv noe som gir økt risiko hos mor og barn.

Jeg har erfaring fra en av de større kvinneklinikkene i Norge, fra jordmorstyrt fødeavdeling og jobber nå ved en kombinert fødeavdeling. Jeg har som jordmor selvfølgelig opplevd akutte situasjoner i forbindelse med fødsel på sykehus, men de færreste har kommet som lyn fra klar himmel. Som regel er dette fødsler med kjent risiko, og kvinnen er selektert til å føde ved fødeavdeling med nøye overvåking.

Opptatt av debatt? Les: Vi holder ut helt forferdelige opplevelser med hjelpeapparatet, for barnas skyld

Som fødekvinne har jeg erfaring med både glede og sorg. Jeg har født fire barn, men mistet et av dem i fødsel, jeg har også hatt stor blødning på grunn av placentaløsning. Jeg er ikke blåøyd og vet meget godt at det er risiko forbundet med å føde barn. Når det er sagt er Norge blant de tryggeste land i verden å føde barn i, og vi har meget godt kvalifiserte jordmødre og fødselsleger.

Da jeg begynte å bistå ved hjemmefødsler hadde jeg en antagelse om hvilke kvinner som ønsket å føde hjemme. Min oppfatning om høy hippiefaktor stemte ikke med virkeligheten. De som tar kontakt har orientert seg grundig på forhånd om sine valgmuligheter. De er opplyste og har et ønske om minst mulig innblanding i sin fødsel. Det som går igjen er at de ønsker å bestemme over egen kropp.

Det er dessuten kvinnene som oppsøker jordmor og ikke omvendt. Kvinnene informeres om at det er en risiko forbundet med å føde hjemme og de må signerer en kontrakt på at de har forstått det og at de allikevel ønsker å føde hjemme.

Jordmødre som påtar seg å bistå ved en hjemmefødsel har stor respekt for kvinnens rett til selv å bestemme over egen kropp og egen fødsel. Vaktberedskapen kan strekke seg over fem uker og inntjeningen er minimal. Det er et krav at jordmoren er tilknyttet NPE, og at de har en avtale med HELFO. Hjemmefødsel i Norge er regulert på lik linje med øvrige private helsetjenester med refusjonsordning.

På tross av lav inntjening velger noen få jordmødre i Norge å bistå de kvinnene som ønsker en hjemmefødsel. Vi gjør det for å støtte kvinners rett til selv å velge, og for at mor og barn skal få faglig forsvarlig helsehjelp der de er. Det finnes kvinner som vil velge å føde uassistert dersom de ikke får en jordmor til å bistå dem hjemme. Er det det vi ønsker for mor og barn?

Enhver jordmor vet at akutte ting kan skje ved en fødsel, hjemmefødsel er intet unntak. Nettopp derfor er det viktig at vi er der! I de aller fleste tilfeller vil jordmor få noen varsler underveis som gjør at hun velger å overflytte kvinnen til sykehus. Men det kan også skje så akutt at det ikke er mulig å rekke overflytting, da har jordmor med akuttutstyr. Noe som også er presisert i retningslinje for hjemmefødsel.

Ingen tvinges til å føde hjemme. Hjemmefødsel er ikke for alle. Det er heller ikke alle som ønsker det, som skal eller kan føde hjemme. Jeg sier nei til flere enn jeg sier ja til. Det viktigste i fødsel er at kvinnen føler seg trygg og blir respektert i sine valg.

Hør våre kommentatorer snakke om - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Jeg trodde KrF var mer konfliktsky enn det vi ser nå


På forsiden nå