Kronikk

To i hver klasse utsatt for vold og overgrep

Vet du at kun 47 av alle verdens land har et lovverk som forbyr fysisk avstraffelse av barn i hjemmet? Først i 1987 kom det i norsk lovgivning et totalforbud mot vold og fysisk avstraffelse mot barn.

Du tror ikke det skjer. Men faktum er at i snitt blir to barn i hver skoleklasse utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep.  Foto: NTB / Scanpix /Shutterstock

Vet du at de økonomiske kostnadene av vold og overgrep mot barn er større enn kostnadene av krig, borgerkrig og terrorisme til sammen? Vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig. Det aller viktigste er allikevel følgene vold og overgrep får for den som rammes, den store belastningen som gir psykiske og fysiske problemer som kanskje varer livet ut.