Kronikk

Vi må satse mer penger på sårbare barn og unge

Ansatte ved BUP St. Olav opplever å stå i en fortvilende skvis mellom ønsket om å gi god helsehjelp til barn og unge med symptomer på psykisk lidelse og de for knappe ressursene vi tildeles.

BUP i Klostergata: «Klinikerne ved BUP St. Olav opplever arbeidet sitt som ytterst meningsfullt og nyttig, men vi står i en fortvilende skvis» skriver kronikkforfatterne.  Foto: Hilde Skjesol

Vi frykter at de manglende ressursene til en sårbar barne- og ungdomspopulasjon, vil komme til å øke sykeligheten i befolkningen.