Kronikk

Helsereformer blir lite evaluert

Det er viktig med langsiktig planlegging av helsetjenester.

«Mitt inntrykk er at når nye reformer innføres glemmes de gamle».  Foto: Jan O. Henriksen, Adresseavisen

Politikere er ivrige på å innføre nye helsereformer, men evalueringer og forskning blir i liten grad tatt med i politikernes vurderinger av veivalg og prioriteringer innen helsetjenesten.