Kronikk

Å forutse det vi ikke ser

Det er svært vanskelig å identifisere personene som har en akutt og nærliggende risiko for selvmord.

NRK har i en rekke reportasjer satt søkelys på selvmord i psykiatrien. Skjermdump fra Dagsrevyen 19. november i år. 

NRK har i den senere tid satt søkelyset på selvmord innen psykisk helsevern, og i den sammenhengen pekes det på avvik fra prosedyrer for vurdering av selvmordsrisiko. Som leser kan man få inntrykk av at det er en årsakssammenheng mellom denne typen avvik og at tragiske hendelser som et selvmord skjer.