Kronikk

Bak fasadene i klimadebatten

Så sitter de ved forhandlingsbordet igjen, politikere fra hele verden, for å komme et steg videre i løsningen av klimaproblemet.

Politikere fra hele verden sitter og forhandler på klimatoppmøtet i Katowice i Polen.  Foto: KACPER PEMPEL, Reuters

Denne gangen for å lage regler som skal sikre Parisavtalen fra 2015, der man ble enig om å gjøre alt for å holde temperaturstigningen innenfor to grader, aller helst en og en halv grad. Så kom rapporten fra FNs klimapanel i høst, der vi får høre at vi ligger dårlig an og at det må hardere lut til.