Kronikk

Ikke ta litteraturen ut av norskfaget

Det framstår nesten selvmotsigende at skolens nye læreplaner unngår ordet «skjønnlitteratur» i alle læringsmål før tiende årstrinn, men derimot nevner sakprosa og retorikk flere ganger.

Dagens læreplan har en målformulering etter 4. trinn om at elever skal uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i skjønnlitteratur. Det er svært bekymringsfullt at dette målet er fjerna, mener innleggsforfatterne.  Foto: NTB / Scanpix /Shutterstock

Skolens nye læreplaner har ifølge Utdanningsdirektoratet som formål å styrke elevenes dybdelæring og forståelse. Men i skissen for norskfaget som lå ute på høring til 14. november, er fortolkning og tenkning knyttet til skjønnlitteratur, som utvikler både dybdelæring og forståelse, usynliggjort. Faktisk er begrepet «skjønnlitteratur» fraværende helt til tiende årstrinn i planskissen. Vi ønsker å løfte fram tre problemer med forslaget til framtidas norskfag.