kronikk

Fire og en halv time med tog til Oslo er fullt mulig

Et eget togsett direkte mellom Oslo og Trondheim uten stopp kan redusere kjøretiden vesentlig uten nye lyntog og investeringer på rundt 100 milliarder.

Innleggsforfatterne mener det kan gjøres endringer på dagens togruter for å få ned reisetiden fra Trondheim -Oslo betydelig, og dermed konkurrere med dagens fly.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Noen fakta fra dagens transportbilde. Kjøretida til regiontogene mellom Oslo og de tre største byene er: Stavanger 7 t 40 m (586 km), Bergen 6 t 30 m (483 km), Trondheim 6 t 40 m (551 km). De har henholdsvis 24, 14 og 15 stopp underveis. Avgangene er spredt fra morgen til tidlig ettermiddag.

LES OGSÅ: Fem togturer du bare må gjennomføre i løpet av livet

Strekningene er sammenlignbare. Snitthastighet justert for antall stopp med fire minutter for hver, er for Oslo-Stavanger 98 km/t, Oslo-Bergen 87 km/t, Oslo-Trondheim 96 km/t.

Mellom Gardermoen og Sola, Flesland og Værnes er det på hverdager fram til klokken 09.00 henholdsvis 7, 9 og 9 flyavganger, klokken 9-16: 10, 9 og 8 avganger og etter klokken 16: 9, 13 og 14 avganger hver vei. Flytid for alle er 1 time. I tillegg kommer transport, oppmøte i god tid for sikkerhetskontroll, på- og avstigning, bagasjehåndtering. Reisetid fra sentrum til sentrum blir derfor minimum tre timer, ofte opp mot fire timer. Flyene er fra første avgang i 06-tida og fram til klokken 09.00 og klokken 16–19 i praksis fullsatt.

Eirik Lien  

 

Nils-Kristian Møller 

Regner vi 150 passasjerer per fly i de travleste periodene, er 2 x 7 x 150 = 2100 passasjerer på vei mellom Gardermoen og Sola på morgenkvisten. Mange av dem har Oslo og Stavanger sentrum som mål for turen. De to andre rutene har med samme regnestykke 2700 passasjerer på hver strekning. Svært mange passasjerer på hverdager er politikere, næringslivsfolk, forskere og byråkrater på dagstur, ankomst før kl. 10 og hjemreise kl. 16-18.

LES OGSÅ: Vil redusere togreisetiden mellom Oslo og Trondheim

Et mulig alternativ? Dagens togtilbud på dagtid er ikke et alternativ for de travle éndags-reisende til disse byene. Det tar for lang tid med ca. syv timer. Mange andre reisende synes også det. Det hjelper ikke at en kommer fra sentrum til sentrum, har romslig plass, får sitte i ro under hele reisen, ingen sikkerhetskontroll, slipper å vente på bagasje og å skifte transportmiddel flere ganger.

De påtenkte lyntogene på egne traseer er ment å få samme reisetid som fly – pluss tilbringertid, minus ca. 3 timer fra sentrum til sentrum på disse tre strekningene. Det går så som så med de planene. Om de noen gang blir realisert, får hver strekning byggekostnad rundt 100 milliarder. Burde vi heller se på andre alternativer med et realistisk forbedringspotensial alt fra starten, og som bare kan bli bedre?

Eksempelet er Oslo-Trondheim – samme argument og forhold gjelder også for de to andre strekningene.

Les også: Malvikbeboere krever dobbeltspor lagt i tunnel

Mange reisende med regiontogene reiser mellom endepunktene. Kan en derfor tenke seg å kjøre et eget togsett, for eksempel «Signatur» (type 73), direkte mellom Oslo og Trondheim uten stopp i tillegg til de som kjører nå med 15 stopp? Med det alene kunne reisetida bli ca. 60 minutter kortere. Og kan det kjøres fortere? En forsinkelse på 20 minutter til Oppdal er vanligvis uten problem kjørt inn til Trondheim. Reisende har observert tilsvarende Lillehammer-Oslo.

Det tyder på at det er mulig med kortere kjøretid. Ganske sikkert er det mulig å korte kjøretida også mellom Oppdal og Lillehammer, sikkert 15 minutter. Får disse togene også prioritet på kryssinger, kan det spare enda fem minutter. Da har vi en reduksjon på i alt 2 timer, altså total kjøretid ca. 4 ½ time! Uten at noe er gjort verken med trasé eller andre kjøretidsreduserende tiltak! Det vil i så fall gi en snitthastighet på 122 km/t, altså langt under det disse togene er bygd for.

Da Signatur ble kjøpt i 1999-2001, ble kjøretida satt til 5 timer 30 minutter Oslo-Trondheim på ordinær rute med stopp underveis. Den ble kort etter økt til tidligere kjøretid på grunn av noen uhell i starten, og siden ikke redusert. Årsaken til uhellene er for lengst rettet. Hastighetspotensialet er altså ikke utnyttet i dagens rutetabell. På Gardermobanen kan de ha topphastighet 210 km/t. Den standarden er om noen år ført fram til Hamar.

Les også: Jernbanen trenger ny struktur, NSB trenger større frihet

En kjørehastighet på for eksempel 180 km/t Oslo-Hamar (120 km) gir reisetid på 45 minutter. På de resterende 431 km Hamar-Trondheim blir snitthastigheten 115 km/t med total kjøretid Oslo-Trondheim på 4 t 30 m. Ikke urealistisk! Når dobbeltsporet om enda noen år er forlenget til Lillehammer, gir det enda kortere kjøretid.

For å gjøre dette alternativet mer attraktivt kan det kjøres et spesialinnredet 73-sett, der én av vognene har bedre seteplass, arbeidsbord, hvilemulighet, matservering. Det kan da ha i alt ca. 170 plasser (nå 204). Avgang Oslo klokken 16.30, ankomst Trondheim klokken 21. Og likedan motsatt vei.

Det samme 73-settet kan kjøre som direkterute om morgenen også – i tillegg til dagens ordinære avganger.

Hva kan redusere kjøretida ytterligere på alle avganger over tid:

Kurver: Kurvene rettes ut, samtidig som trafikken kjører på dagens trase. Tiltakene er skjæringer, tunneler, bruer, fyllinger og viadukter. Det gir dobbelt effekt, høyere snitthastighet og kortere kjørevei.

Les også: Kraftig økning for raskere tog Oslo-Stockholm

Lengre og flere krysnings-/dobbeltspor: Jo flere, jo kortere ventetid. Med lengre krysningsspor kan begge tog krysse i fart. Det er planlagt dobbeltspor Oslo-Lillehammer, Oslo-Hamar skal være ferdig om 4–6 år. Det samme må komme på nærstrekningen sør for Trondheim.

Alle disse tiltakene kan tas etter hvert. Enhver del som blir bygd, vil bedre kjøreforholdene og øke snitthastigheten. Bit for bit, år for år. Det er bedre å komme ned på fire timer (kanskje 3 ½ t) kjøretid direkte ved å forbedre dagens trase over 10–15 år, enn å ha status quo i årevis og vente i det uvisse på en egen høyhastighetslinje som vil gi tre timers kjøretid, og som kanskje ikke kommer i det hele tatt!

Hør våre kommentatorer snakke om: Teatersjefen takker av, mer bråk i KrF, opptur for Ap i Trondheim og ny sang om RBK

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


 
På forsiden nå