Kronikk

Verdiskaping i en beskyttet næring

Stor verdiskaping i oppdrettsnæringen betyr høy profitt. En viktig årsak til at næringen tjener godt er at andre aktører ikke kommer inn.

Den høye verdiskapingen i oppdrettsnæringen utgjøres derfor av en særegen høy profitt på grunn av høy internasjonal betalingsvillighet for laks, men like mye fordi lakseoppdrett er en beskyttet næring via konsesjon.  Foto: Terje Svaan

Adresseavisen har brukt romjulen til å fortelle om verdiskapingen i trøndersk næringsliv. Avisen viser til data fra konsulentfirmaet PwC (hvem har finansiert undersøkelsen?), og skriver at lakseoppdrett er den mest produktive næringen og næringen som gir mest verdiskaping. Verdiskaping utgjøres av profitt og lønnskostnader. Lønnskostnadene er beskjeden og profitten høy i oppdrettsnæringen. Stor verdiskaping i oppdrettsnæringen betyr derfor mye profitt. Avisen skriver at årsaken er høy laksepris. Det er riktig, men det fortelles ikke hvorfor lakseprisen er høy. En grunn er at næringen nyter godt av høy internasjonal betalingsvillighet. En like viktig årsak er at lakseoppdrett er en skjermet næring som er beskyttet for konkurranse. De som er inne i næringen tjener mye fordi andre ikke kommer inn.