Kronikk

Mer samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte

Prosjektet har vist at tillitsvalgte har blitt en viktig samtalepartner og støtte for ledelsen.

Kronikkforfatterne oppfordrer til mer samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte. Inkluderende arbeidsliv er et eksempel på det, her fra Ranheim papirfabrikk med HR-ansvarlig Trine Kambuås og klubbleder Stein Erik Nordbakken.  Foto: Terje Svaan

For fire år siden diskuterte LO og NHO i Trøndelag utfordringene økt innslag av useriøse aktører i arbeidslivet medførte, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen hvor vi så at useriøse hadde skaffet seg et konkurransefortrinn. For å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble vi enige om å jobbe sammen for å få trønderske kommuner til å stille seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp heller enn å la pris i anbudene være eneste kriterium for hvem som fikk oppdraget. De fleste kommuner i Trøndelag har nå innført slike krav, og dersom de blir fulgt opp av innkjøpere og politikere vil slike krav støtte opp om et velorganisert og seriøst arbeidsliv.