Kronikk

Gå for gull i både idrett og utdanning

Det fireårige studieløpet ved Heimdal videregående skole for toppidrett med realfag er truet. Det kan få betydning for om skolen fortsatt vil utdanne OL-vinnere – og svært gode kandidater til næringslivet.

Johannes Høsflot Klæbo er en av mange toppidrettsutøvere som har gått på Heimdal videregående skole. Her under OL i Pyeongchang 2018 med olympisk gullmedalje.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Heimdal videregående skole har som en av få skoler i landet et spesielt godt tilrettelagt tilbud for idrettselever som også ønsker realfaglig fordypning. Skolen tilbyr et fireårig idrettsfaglig løp som ivaretar elevenes muligheter til å fordype seg i realfag, samtidig som de utvikler seg innenfor idrett og skaffer seg helsefaglig innsikt. Elevene kvalifiserer seg faglig til et ønsket studieløp som enten kan gjennomføres parallelt med at de satser på idretten, eller etter endt idrettskarriere. Elevene har en langsiktig idrettslig progre-sjonsplan som for noen vil kunne føre frem til internasjonalt toppidrettsnivå.

LES OGSÅ: Slik er Klæbos Tour de Ski-plan

Dette tilbudet er nå til vurdering, og det innstilles på at studieløpet reduseres til tre år når saken i dag behandles i Hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune. Vi kan ikke forstå annet enn at det fratar elevene muligheten til å skaffe seg spesiell studiekompetanse innenfor realfag. Det skisseres riktignok en løsning hvor de største idrettstalentene skal få mulighet til å gå et fjerde år, men disse skal da tilbys flere timer med toppidrett, og vil ut fra vår forståelse fremdeles ikke få muligheten til fordypning i realfag. Vi tror ikke dette er lurt i en landsdel som samtidig ønsker å profilere seg som landets kraftsentrum innenfor teknologi, og som har et svært sterkt medisinsk og helsefaglig miljø.

Alf-Egil Bogen 

 

Bård Benum 

Vår bakgrunn er primært «skapere» av nye muligheter og arbeidsplasser gjennom framtidsrettede og spennende trønderske teknologivirksomheter. Vi har begge erfaring fra det å utvikle virksomheter i en rekke bransjer. For tiden utvikler vi et spennende selskap innenfor helseteknologi. Vi er også involvert i diskusjoner med medisinske og akademiske miljø rundt det å utvikle et sentrum for fremragende innovasjon innenfor helseteknologi i Trøndelag. Vi tror landsdelen har unike muligheter innenfor en svært meningsfylt og framtidsrettet bransje.

LES OGSÅ: Det største skoleprosjektet i Trondheim noensinne er vedtatt

I vårt arbeid benytter vi samarbeid med idrettsutøvere som testmiljø for nye løsninger som i neste omgang vil komme alle type mennesker til gode. Gjennom 25 år som bedriftsledere av innovative bedrifter, har vi også hatt gleden av å rekruttere kandidater med høyere utdanning som har idrettsbakgrunn. Flere av disse har også vært så gode i sin idrett at de har vært med på å utfordre og utvikle andre utøvere som valgte veien mot internasjonalt toppnivå, før de selv prioriterte utdanning. Vi har erfart at denne kombinasjonen har vært svært gunstig for å utvikle viktige personlige egenskaper, lederevner og det å levere gode resultater som utøvere. Innenfor helseteknologi er denne bakgrunnen spesielt interessant, enten du jobber med utgangspunkt i en høyere teknologisk, medisinsk, eller helsefaglig utdanning, også om du selv aldri ble en toppidrettsutøver.

Skal du kvalifisere for denne type utdanning, så trenger du spesialisert studiekompetanse, og da som regel realfaglig fordypning. Idag er det ikke uten videre enkelt å få denne bakgrunnen, dersom man går «idrettsretningen» på videregående skole.

Vi tror at også idretten vil bli skadelidende dersom det fireårige idrettsfaglige løpet med mulighet til realfagsfordypning ved Heimdal videregående skole bortfaller. Mange elever vet at de behøver spesiell studiekompetanse for å ikke velge bort muligheter innenfor høyere utdanning. Vi tror flere av disse vil velge bort idrett i denne alderen, dersom kombinasjonen ikke er mulig.

LES OGSÅ: Forslag om store endringer for gullfabrikken: Frykter utbrente elever, flere skader og færre stjerner

Under Olympiske leker i Pyeongchang sist vinter var det fem NTNU-studenter i Norges tropp. Dette er utøvere som via et samarbeid mellom NTNU og Olympiatoppen følger et tilrettelagt studieopplegg, slik at toppidrett og utdanning skal kunne la seg kombinere. Studentene har gjort bevisste valg rundt det å kombinere studier og idrett, også på videregående skole. NTNU har som universitet antakelig vært best i landet og et av de beste universitetene i Europa på dette området. Vi trenger også videregående skoler med idrettstilbud som kan kvalifisere studenter inn på NTNU.

Vår erfaring er at elever og studenter som kombinerer skole med annen målrettet aktivitet, herunder idrett, har stor arbeidskapasitet og verdsettes høyt. Det er ingen ulempe å ha flere tanker i hodet samtidig, samt å ha erfaring med planmessig hardt arbeid.

Vi tror derfor at det er lurt å legge til rette for å kombinere denne type aktivitet med skole og utdanning, spesielt lurt i en landsdel som satser på teknologi og helse, samt har en unik mulighet til å skape nye virksomheter innenfor disse områdene.

Hør våre kommentatorer snakke om nye politiske skandaler, skyhøye strømpriser og den vanskelige humoren

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


På forsiden nå