Kronikk

Vi som er sykepleiere skal «gjøre alt» i dag

Helsevesenets største utfordring er underbemanning.

«Tid er et nøkkelord. Tiden det tar å informere pasienter og pårørende, utføre prosedyrer, handle i akuttsituasjoner, stell, pleie og omsorg. Listen med oppgaver sykepleierne pålegges fra andre tjenester blir stadig lengre» skriver kronikkforfatteren. 

Saken oppdateres.

Vi får stadig høre at vi lever i verdens rikeste land. Det er ei litt merkelig opplysning ettersom den offentlige helsetjenesten både i kommuner og sykehus går på sparebluss og sykepleiere må løpe beina av seg.

Hver gang sykepleiere sier ifra om kritikkverdige forhold, det være seg i sykehus eller i kommunehelsetjenesten, risikerer man å bli gjenstand for mye spott og hån. I hvert fall har jeg opplevd å ha blitt forsøkt idiotforklart eller bagatellisert opp igjennom årene. Eller bli en personalsak. Jeg tolker det som at jeg treffer spiker’n på hodet.

Det finnes sikkert kommuner med enheter som opplever seg å være «tilfredsstillende» eller «godt nok» bemannet. Imidlertid er det slik at når vi sykepleiere sier ifra, kommer det fra en opplevelse av å ikke kunne yte den helsetjeneste vi er opplært til, nettopp fordi bemanningen ikke er god nok eller tilfredsstillende for å kunne utføre arbeidet innenfor normalarbeidstiden.

Les også: Sykehus øker bemanningen etter dødsfall på akuttmottaket


Mang en gratis overtidstime har jeg utført for Trondheim kommune i de årene jeg jobbet der. Det er ikke akseptabelt å ikke få godkjent overtiden man jobber i den offentlige helsetjenesten. Det skal være unødvendig å måtte krangle om å få lønn for overtid.

Den kampen burde de hovedtillitsvalgte ta for sine medlemmer i Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund (NSF). Det burde vært en selvfølge. Helseledere betaler tross alt ikke lønna fra egen lomme.

Det er ikke dem som opplever seg tilfreds med bemanningen på sin enhet, jeg kjempet politisk for i mange år. Enten det var for å kunne få til salt i suppa og kampen om retten til heltid i over ti år, eller til økt grunnbemanning av sykepleiere.

Les også denne kronikken: Tillit er ferskvare og kan derfor ofte gjenopprettes


Det er ikke for disse selvtilfredse hjelpepleiere og sykepleiere, som IKKE løper beina av seg, jeg roper varsko.

Det er for alle dem som løper beina av seg i det innsparingsregime som foregår i norske sykehus og i norske kommuner. Det er for oss jeg kvesser penna.

Selvsagt er det lov å være tilfreds, bare man holder seg for god til å være selvtilfreds og ikke ser lengre enn til sin egen nesetipp, og blir personlig krenket fordi kolleger sier ifra.

Verdensbildet er større enn ens egen navle. Det STORE verdensbildet i helsetjenesten i Norge, er at det mangler sykepleiere. Selv om stillingene ikke utlyses.

Sykepleiere har et samfunnsansvar og særlig helseledere som er sykepleiere. Mange helseledere ringer heller vikarbyrået i stedet for å kreve økt grunnbemanning for sin enhet når de kommuniserer opp imot rådmenn og politikere.

Det brukes milliarder av skattekroner til vikarbyrå. Hvor kommer plutselig pengene til innleie av vikarbyrå fra?

Les også: Trondheims nye kommunesykepleier kan bli en nasjonal hit


Vi kan takke vikarbyråene for at det går rundt i Helse-Norge, misforstå meg riktig. Men: Det mangler egentlig ikke penger i budsjettene til verken sykehusene eller kommunene til å ansette flere i faste, hele stillinger, når det finnes så mye penger til innleie av personell fra vikarbyrå.

I Trondheim kommune er det i flere år bevilget mange millioner til økt grunnbemanning i eldreomsorgen, som ikke blir brukt, men overført til «overskuddsfondet».

Samtidig skal det nå være bevilget penger til ansettelse av en kommunesykepleier for en årslønn på en million blanke skattekroner. Kommunesykepleierens oppgave skal være å styre ressursbruken blant ansatte.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg er ikke «støy», Erna. Jeg er forbannet!


Jeg kan ikke dy meg for å komme med et gratis råd som jeg håper blir «en hit»: Det må bli slutt på at sykepleiere må reise rundt til brukere i hjemmetjenesten og varme middag. Det må bli slutt på at sykepleiere ved sykehjem må vaske kjøleskap, røre i gryta, henge opp gardiner.

Sykepleierne må istedet få lov til å utføre pliktene som følger av pasientenes rett til pleie, omsorg og medisinsk behandling.

I sykehusene blir tjenestetilbud lagt ned, f.eks. i psykiatrien, fordi det skal spares inn. 200 ansatte i Helse Møre og Romsdal skal sies opp fordi det er innsparingskrav på 258 millioner kroner for 2019.

«Men det vil ikke gå ut over pasientene» er gjennomgangstonen fra direktørene. Hvis det var «god nok» grunnbemanning i eldreomsorgen rundt om i kommunene og i sykehusene, ville det ikke bli så stort behov for å sende inn formelle klager på tjenestene, er min påstand.

Mange feil og mangler har sin hovedårsak i underbemanning. De fleste feil skjer fordi det er travelt.

Mer debatt: Jeg klarer ikke lengre å sitte i ro og høre på at SFO blir «nedsnakket»


Tid er et nøkkelord. Tiden det tar å informere pasienter og pårørende, utføre prosedyrer, handle i akuttsituasjoner, stell, pleie og omsorg. Listen med oppgaver sykepleierne pålegges fra andre tjenester blir stadig lengre. Vi skal «gjøre alt».

De aller fleste ansatte gjør så godt de kan i en svært presset arbeidshverdag. En arbeidshverdag mange blir syke av.

Nylig var det hele åtte ansatte som meldte seg syke en morgen på en enhet jeg kjenner. Jeg kan derfor virkelig ikke fatte at det skal være grunn til å være uenig i at grunnbemanningen må opp i helsetjenesten.

Verken politikere, helseledere eller ansatte kan si noe annet enn at det er gjennomgående dårlig stilt med bemanning i helsevesenet i hele dette «verdens rikeste land».

Det er ennå ikke en ordfører i noen kommune som kan slå seg tilfreds på brystet og si at det skinner av eldreomsorgen. Det er ennå ikke en direktør på noe sykehus som kan tenke at han/hun er lykkelig for å måtte spare til nytt sykehus over driftsbudsjettet.

Det er valgår. Helsetjenesten er et politisk ansvar som ikke kan delegeres enten du er ordfører eller helseminister. Kunnskap er makt. Vis at dere forstår at samfunnet trenger mer enn «god nok» bemanning av sykepleiere. Det kan stå om deres liv en dag.


Hør våre kommentatorer snakke om nye politiske skandaler, skyhøye strømpriser og den vanskelige humoren

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


På forsiden nå