Kronikk

Eit museum for framtida

Eit nytt museumsbygg i Trondheim reiser med rette mange spørsmål. Kvifor det? Kvar skal det ligge? Kva skal det koste, og kven skal finansiere det? Alle desse er legitime spørsmål, men det viktigaste spørsmålet står likevel att: Kva skal eit nytt museum vere?

«Eit nytt museum skal ikkje kaste ut fortida. Bygninga der Trondheim kunstmuseum ligg i dag, bør ha ei vidare framtid som visningsstad for kunst» skriv Nina Refseth.  Foto: Christine Schefte

Bakgrunnen for ønske om nytt museumsbygg er samansett. Dagens bygningar for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseum har både tekniske og romlege utfordringar, og er langt unna å møte nye utfordringar knytte til sikring og klima. Særleg er bygninga i Munkegata i kritisk dårleg forfatning, med eit stadig aukande vedlikehaldsbehov. Takhøgda er låg, og om lag 95% av den rikhaldige og veksande samlinga på nærare 40000 gjenstandar blir sjeldan eller aldri vist fram for publikum.