Kronikk

Vi kan lære av historien om gameren Mats (25)

Historien om Mats Steen har kastet nytt lys over barns dataspilling og mediebruk. Hvordan kan vi voksne i større grad anerkjenne og imøtekomme barn og ungdoms mediehverdag?

Mats Steens historie berører oss. Vi trenger slike personlige historier for å forstå komplekse og nye fenomener. Dataspill, sosiale medier og mobiltelefon er essensielle deler av dagens barne- og ungdomskultur, skriver innleggsforfatterne.   Foto: ntb scanpix

Saken oppdateres.


Det kan virke som det har vært godt vær for dataspilling og mediekonsum i det siste. Mediebruk blant barn og unge er i hvert fall i vinden. Debatten om mobiltelefoner i skolen raste i høst, mens diskusjonen om gaming og sosiale medier blant ungdom er høyst aktuell nå. I det siste har vi sett at skoler bekymrer seg for at prat om dataspill som Fortnite går ut over undervisningen. Det hersker både frykt og fascinasjon – forskjellige syn og meninger – om barn og ungdoms mediekultur.

LES OGSÅ: Når mye står på spill

Diskusjonen ender ofte opp i en for- eller motargumentasjon. Der noen frykter at barn og ungdoms mediebruk vil gjøre dem aggressive, usosiale og avhengige, fremhever de andre medienes iboende underholdningsverdi, det sosiale potensialet og læringsverdien. Mange av oss kan kanskje heller ikke nok om dette. Hva er egentlig sosiale medier, hva er gaming, er mediebruk farlig, er det smittsomt? Og hvordan snakker vi med barna våre om det?

Danie Schofield  Foto:

 

Vegard Frantzen  Foto:

Er det mulig å finne en konstruktiv tilnærming? Å anerkjenne barn og ungdoms fritids- og oppvekstkultur og imøtekomme deres livsverden med respekt? Kanskje fikk vi nylig et slags svar på dette gjennom den rørende historien om Mats Steen, først formidlet gjennom NRK 27. januar. Historien vekket følelser og interesse hos mange av oss. Men historien har også ført til at diskusjonen knyttet til barn, ungdom, gaming og mediebruk har tatt en litt ny retning. Historien hans har kastet lys over hvordan vennskap, læring og underholdning kan utspille seg i barns mediebruk, gjennom dataspill som World of Warcraft.

LES OGSÅ: En milliongave som betyr mye for byen

Mats Steens historie berører oss. Vi trenger slike personlige historier for å forstå komplekse og nye fenomener. Dataspill, sosiale medier og mobiltelefon er essensielle deler av dagens barne- og ungdomskultur, på samme måte som video og kabel-TV var viktig for oss som var unge en gang på 80-tallet. Derfor trenger vi å høre fortellinger om hva som skjer når barn og unge spiller data og bruker medier, fortalt fra deres eget perspektiv.

Vi mennesker har alltid utviklet nye verktøy og nye kommunikasjonsformer gjennom å prøve og feile, lære og erfare. Og det tar tid før nye oppfinnelser finner sin plass og blir nyttige verktøy, som løser problemer og beriker folks hverdag. Gradvis har vi for eksempel opparbeidet måter å forstå og mestre fjernsynet, radioen, videoen og datamaskinen. De har blitt verktøy som vi nå har utviklet mer eller mindre fornuftige bruksmønstre for. Den masseproduserte boka har vi hatt vel 600 år til å tilpasse oss, vi har hatt 60 år på å mestre TV-en og 25 år på å forstå internett.

LES OGSÅ: Gamerne fortjener å slippe inn i varmen

Men for vel 15 år siden kom de første sosiale mediene, og noen år senere smarttelefonen med kraftfulle kombinasjoner av berøring, digitalisering og lynraskt internett, kommunikasjon og sosialisering i lommestørrelse. Mediene har kommet nærmere kroppen vår, og vi er stadig mer kontinuerlig tilkoblet og påkoblet mediene i dagliglivet.

Dataspillindustrien har blitt større enn filmindustrien. Boka er nå så sømløst integrert i samfunnet at vi ikke engang tenker på at det er teknologi, mens dataspill og sosiale medier fortsatt må regnes som nye medier og er ennå ikke helt sømløst integrert i hverdagen. De er kilde til uro, diskusjon og konflikt i mange familier, slik TV og video var i sin tid, og utfordrer oss på nye måter. Vi møter dem fortsatt med undring, men også med spenning, vi frykter dem og fascineres av dem på samme tid. Vi har kanskje ikke helt funnet ut hvordan de skal bli konstruktive, meningsskapende kulturelle verktøy for oss.

Av og til kan vi ønske oss tilbake til en mer analog tid, men teknologiutviklingen vil nok neppe stoppe opp. Det vil stadig komme nye medier og nye medievaner. Det er lett å tenke at alt var mye bedre før i tiden, men vi mener at det er viktig å ikke bli for normativ eller romantiserende i en slik disku-sjon. Så hvordan skal voksne, foreldre og lærere forholde seg til barn og unges dataspill, mobilbruk og deltakelse i sosiale medier? I denne sammenhengen er Mats Steens historie spesielt interessant. Nettopp det å fortelle historier, å komme i dialog om barn og unges mediebruk er noe av nøkkelen.

LES OGSÅ: Jeg har en nydelig sønn på 21. Da han var 19 år, kastet jeg ham ut av huset

Medieforskeren Elisabeth Staksrud understreker hvor viktig det er at voksne gjør seg selv relevante som samtalepartnere. Mediebruk kan da bli en inngangsport til samtaler med barn og unge. Mediebruk kan også bli ressurser for barn og unges dannelse og læring. Som lærer, forelder eller voksenperson er kanskje det viktigste å starte med å få en konstruktiv forståelse for hvordan de som er nærmest gamingen og mediebruken, barna og ungdommen, opplever det. Med grep som forbud og formynderi blir det heller en øvelse i fremmedgjøring.

I våre øyne er mediekompetanse sentralt. På lik linje med at det å kunne lese og skrive har vært nøkkelen til deltakelse, å kunne få seg jobb, lese bøker og skrive brev. Det er i dag fundamentalt for å kunne forstå, mestre og produsere medieinnhold av mange ulike slag. Å delta i dagens og fremtidens samfunn krever kompetanse i å forstå og vurdere innholdet i dataspill, sosiale medier og internettekster, men også i å produsere eget innhold i de samme mediene. Samtidig er det viktig å utvikle evnen til selv å sette grenser og forholde seg til det som oppleves negativt ved mediebruk på en konstruktiv måte.

Vi må håpe på å kunne utvikle styrke til å akseptere og leve med og i uroen og kompleksiteten som kommer med medieutviklingen – og lære å balansere mediebruk, et sted mellom begjær og besvær.

Hør våre kommentatorer og gjest Jonas Skybakmoen snakke om Venstre-bråk, Skippysenteret og trøndersk kulturliv

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: De møtte sine jentesuperhelter


På forsiden nå