Kronikk

Politiet og Odin-saken

Fredag 1. mars inviterte politiet til pressekonferanse angående etterforskningen i Odin-saken. Møtet med pressen sto øverst på politiets agenda, tross en langvarig bønn fra vår side om et snarlig møte og dialog.

«Vi ser rett og slett ingen fornuftig grunn til at Odin skulle ha stukket av eller tatt sitt eget liv, og vi mener at vi kjenner gutten vår godt» skriver den savnede Odin André Hagen Jacobsens (bildet) far, Dan Yngve Jacobsen. 

Saken oppdateres.

De lokale budstikkene møter opp, men selv om jeg brukte lang tid med NRK på fredag, ble ingen av våre innvendinger mot politiets konklusjon tatt videre. Lokal presse har heller ikke bedt oss om kommentar.

Dette er vårt forsøk på å gi et motsvar:

Ifølge politiets pressemelding foreligger det ingen tegn på noe kriminelt og det er «ikke avdekket noen form for konflikter eller andre motiver for å begå alvorlige straffbare handlinger mot Odin». Ja, si det?

Alternativene er at det kan ha skjedd en ulykke, at han har stukket av eller at han har begått selvmord. La meg med en gang påpeke at det heller ikke er funnet noe i etterforskningen som underbygger noe av dette.

Les også: Politiet håper svaret på hva som skjedde med Odin kan ligge her

Faktum er at politiet, etter å ha etterforsket saken i femten uker, ikke har kommet fram til noe vesentlig. De har verken funnet gutten eller gitt en forklaring som vi kan slå oss til ro med.

En grunn til at politiet står uten svar, er at viktige videoopptak fra Trondheim havn er slettet. Politiadvokat Hans Vang sier til NRK at han gjerne skulle ha hatt disse, men at han har manglet rettslig grunnlag til å samle de inn.

Så vidt meg bekjent har politiet alltid hjemmel til å samle viktige bevis i alvorlige saker – det skulle bare mangle. Da er det nok heller oversikten over mulige kamera, eller evnen til å forestille seg hvor Odin kunne ha gått 18. november, det har skortet på.

Det er selvsagt lov å gjøre feil, men når Brattøra 30. november blir satt som nullpunkt, gjøres det fremdeles ikke noe forsøk på å redde det som måtte være igjen av opptak. Nå er det sikkerheten i havna og behovet for alternativt vakthold hvis serveren tas ned, som blir begrunnelsen.

En kan jo lure på hva havna skal med et kamerasystem hvis bildene ikke skal kunne brukes ved alvorlige hendelser?


Odin-saken

Odin Andre Hagen Jacobsen (18), fra Skaun, har vært savnet siden søndag 18. november.

 • Alle sikre spor etter 18-åringen slutter i Fjordgata i Trondheim sentrum klokken 05.39 søndag morgen.
 • 18-åringen hadde vært på trening og deretter sammen med kjente i Trondheim sentrum.
 • Familien kontaktet politiet søndag etter at han ikke kom hjem til Skaun som avtalt. 18-åringen ble formelt meldt savnet mandag 19. november.
 • Det har siden pågått leting og etterforskning, men uten at han er funnet.
 • 12 dager etter at han ble meldt savnet ble det funnet gjenstander som tilhører 18-åringen på Brattøra.

På dette tidspunktet var det fremdeles sannsynlig at man ville finne nyttige bilder på serveren. Allikevel fikk den stå og spille over gamle opptak i fem-seks uker til. Gjennom dette ble også mulighetene for et svar ytterligere forringet.

Trondheim havn er byens tettest kameraovervåkede område. Det er i praksis umulig å bevege seg her uten å bli fanget på video. Flere kamera står også direkte på aktuelle funnsteder.


I tråd med regelverket ble bildene slettet fra serveren etter sju dager. En tid etter dette ville det allikevel være mulig å gjenskape opptak, men politiet venter i tre måneder før de bestemmer seg for å lete etter bilder på serveren.

Slik vi forstår det, er sjansen for funn nå liten. Politiet vil allikevel prøve. Det er bra, og teknikerne i den digitale etterforskningsgruppa er åpenbart dyktige folk.

Les også: - Når jeg hører den låten, tenker jeg på Odin

Når utgangspunktet er så dårlig som nå, kunne vi allikevel ønske at IBAS fikk oppdraget. De driver med dette til daglig. Vi tror de har større sjanse for å lykkes. Mulige bilder fra serveren, er trolig det eneste håp vi som pårørende har om å få svar på hva som skjedde med Odin.

Politiet sier de har holdt alle muligheter åpne. På oss virker det mer som om politiet hadde et svar i utgangspunktet; «unge menn som forsvinner i Trondheim havner i elva». Omfattende søk i vannet, også før funnene på Brattøra, kan tyde på det.

Søk i vann er kostbart arbeid og vi setter selvsagt pris på at politiet har utforsket muligheten. Allikevel virker det som om dette, tross mangel på funn, fremdeles er politiets hovedteori. Senere søk i en annen forsvinningssak burde også bidra til å underbygge at Odin ikke er å finne i vannet.

Det er også grunn til å påpeke at hvis Odin skulle være i vannet, så skyldes ikke dette en ulykke. Det er ingen som legger ifra seg gjenstander og verdisaker flere steder på land før de tilfeldigvis snubler og faller i elva. Han ville også med stor sannsynlighet ha kommet seg opp av vannet igjen.

Som vi også har sett i ettertid, var Odin en populær gutt med mange venner. De gir ham gode skussmål. Vi hadde heller ingen store problemer eller konflikter på hjemmebane og han virker ikke ruset på overvåkingsbildene. Vi ser rett og slett ingen fornuftig grunn til at Odin skulle ha stukket av eller tatt sitt eget liv, og vi mener at vi kjenner gutten vår godt.

Les også: Engasjerer privatetterforsker i Odin-saken

Omstendigheter beskrevet i etterforskningsmaterialet, men som jeg ikke kan gå inn på her, tyder på at han kan ha blitt utsatt for en kriminell handling.

Det er også mulig at Odin er offer for en forbrytelse hvor han ikke var et dedikert offer, men at han var på feil sted til feil tid. Dette vet vi ikke og dette er det egentlig opp til politiet å finne ut av. Det er enda noen løse tråder.

Ifølge Avisa Sør-Trøndelag, virker Hans Vang å være opptatt av at vår privatetterforsker ikke skal få tilgang til politiets materiale.

Dette vil være i strid med sunn fornuft og kanskje bidra til at de som har forårsaket Odins forsvinning slipper unna.

Politiet beskriver Trondheim som en trygg by. «Byen er trygg, for byens innbyggere, for ungdommer og studenter. Vi ser at andre gir inntrykk av noe annet. Det stemmer ikke», sier seksjonsleder for etterforskning Per Kristian Stokke, ifølge Adresseavisen.


Politiets oppgave er ikke å komme med verbale forsikringer om en trygg by, men å gjennom å oppklare alvorlige saker sørge for at den faktisk er det.

Mange vi har snakket med er engstelige. Hvis man ønsker å endre dette, må politiet oppklare de sakene som kommer. Da må politiet også ta alle muligheter i bruk. Det fortjener Odin og alle andre.

Hør våre kommentatorer snakke om Giske-saken, måling om Giskes tillit i Trøndelag og veien videre for Trøndelag Ap

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som er rusmiddel

Odins far, Dan Yngve Jacobsen, svarer her på det som kom fram i politiets siste pressekonferanse om forsvinningssaken. Fra venstre: Politiadvokat Hans Vang, seksjonsleder for etterforskning ved GDE Gauldal/Orkdal, Per Christian Stokke og etterforskningsleder Hermann Karlsen. 
    
      (Foto: Frank Cadamarteri)

Odins far, Dan Yngve Jacobsen, svarer her på det som kom fram i politiets siste pressekonferanse om forsvinningssaken. Fra venstre: Politiadvokat Hans Vang, seksjonsleder for etterforskning ved GDE Gauldal/Orkdal, Per Christian Stokke og etterforskningsleder Hermann Karlsen.  Foto: Frank Cadamarteri

På forsiden nå